ČLÁNOK
Dalšia zmena na obzore
28. marca 2003

Pomáhame ludom lepšie žit – to je súcasné motto slovenskej farmaceutickej spolocnosti, ktorej história sa píše od roku 1941. Pocas niekolkých desiatok rokov Slovakofarma menila meno, majitelov, právne formy a potom znova majitelov. A dnes takisto manažment firmy dohaduje a plní podmienky akvizicnej zmluvy, ktorú by mal coskoro podpísat. Podla toho, ako rýchlo sa podarí splnit podmienky nového investora Warburg Pincus.

Slovakofarma získava už od konca roku 2001 nového majoritného majitela. Predaj akcií spolocnosti sa neúmerne predlžuje. Ešte v minulom roku sa hovorca spolocnosti vyjadroval, že Slovakofarma sa sama neponúka, ale investor prejavil záujem. Dnes Slovakofarma robí všetko preto, aby sa akcia vydarila.

Zamestnanci firmy žijú už skoro rok v neistote, obávajú sa, co s nimi bude. Nie je vraj vhodný cas písat o firme. Nuž práve preto sa pozrime na jej príbeh.

Naj, naj, naj…

Slovakofarma je najväcší a najstarší farmaceutický podnik na Slovensku. Od roku 1941 prešla mnohými zmenami, azda tou najdiskutovanejšou môže byt privatizácia. V roku 1994 získal firmu manažment Slovakofarmy, ktorý založil súkromnú spolocnost vo Viedni. Prosperujúcu firmu získal vtedajší manažment formou priameho predaja 78,1 percenta akcií. Kúpna cena bola viac ako jeden a pol miliardy korún. Ostatné akcie pripadli Reštitucnému fondu (v hodnote 38 mil. Sk), v prvej vlne kupónovej privatizácie sa predali akcie v hodnote 264 mil. Sk a ušlo sa aj zamestnancom firmy. Tí museli medzicasom svoje akcie odpredat a dostali približne 500 Sk za jednu akciu.

Nesplnili sa pesimistické scenáre, že Slovakofarma „padne“, že ju „zahranicní investori“ vytunelujú a pod. Môžeme sa iba dohadovat, ako by skoncil podnik, keby sa priamo v tom roku dostal do rúk zahranicného kapitálu.

Osud podniku sa zväcša odvíja od toho, ako ho dokážu riadit majitelia, alebo ako manažment kontroluje správna rada. Slovakofarma to má „za jedny peniaze“. Ondrej Gattnar prežil všetky tieto roky v kresle generálneho riaditela podniku. Slovakofarme sa pod jeho vedením darilo, rozpínala sa, starala sa o dobrú povest podniku a kvalitu výroby – kupovala dalšie podniky, investovala do výskumu a vývoja. Spolocnost nezabúdala ani na seba – zaviedla systémy zabezpecovania akosti, správnu výrobnú prax, pracuje podla nárocných medzinárodných noriem. Dva riadky textu predstavujú velké investície nielen do podniku, ale najmä do ludí.

Slovakofarma trpí aj cenovou vojnou, alebo jemnejšie povedané politikou medzi domácimi a zahranicnými výrobcami. Iné kritériá pre domáce a iné pre zahranicné výrobky znamenajú napríklad aj to, že výrobná cena lieku je niekolkonásobne vyššia ako predajná cena. Napriek tomu sa podniku doteraz vcelku darilo.

Tržby v miliardách korún

„Slovakofarma, a. s., Hlohovec podla predbežných výsledkov za rok 2002 predala vlastné výrobky za vyše 4,62 miliardy Sk. Pritom do susedného Ceska vyviezla lieky, kozmetiku, parafarmaceutiká a farmaceutické substancie za 1,83 miliardy Sk, co je zvýšenie v porovnaní s rokom 2001 o jedno percento. Vývoz produktov Slovakofarmy do ostatných exportných teritórií sa zvýšil medzirocne o pät percent, dosiahol spolu 1,30 miliardy Sk.

Na domácom trhu Slovakofarma predala v uplynulom roku výrobky v hodnote 1,56 miliardy Sk, co je medzirocný pokles o šest percent. Prícinou však nebol nižší predaj farmaceutických produktov, ale zrušenie okrajovej výroby komponentov do ekologických palív, ktorých predaj rok predtým dosahoval 213 miliónov korún.“ To sú suché císla, ktoré prezentuje Pavol Hraška, hovorca spolocnosti.

Slovakofarma v minulom roku výrazne posilnila svoju orientáciu na hlavný výrobný program – lieky a liecivá. Slovakofarma je aj v Cesku silným predajcom, v minulom roku dokonca tržby v CR zvyšovala, doma umiestnuje tretinu svojej produkcie a vyváža do 25 krajín sveta. Podla požiadavky investora „rieši“ v súcasnosti predaj výrobkov na niektoré problémové trhy.

Pred dalším kolom

Vo Viedni podpísali v januári tohto roku zmluvu, na základe ktorej financný investor Warburg Pincus LLC získa majoritný podiel v najväcšej slovenskej farmaceutickej firme. Ukoncenie akvizície závisí od splnenia dalších podmienok, a to vrátane odobrení oboch Úradov na ochranu hospodárskej sútaže (v CR i SR). Warburg Pincus totiž vlastní aj majoritný podiel firmy Léciva. Tá je najväcším konkurentom Slovakofarmy na slovenskom i ceskom trhu. Financné podmienky transakcie neboli zverejnené.

Ak zmluva nadobudne platnost, bude isté, že pokracovaniu investicnej aktivity spolocnosti Warburg Pincus do európskych spolocností v oblasti zdravotníctva nestojí nic v ceste. Majoritný podiel v poprednej ceskej farmaceutickej spolocnosti Léciva vlastní Warburg Pincus od roku 1998.

Ak sa teda naplnia litery zmluvy a Léciva so Slo-vakofarmou budú mat jedného majoritného vlastníka, zacne dalšie kolo rokovaní, a to medzi dvoma rivalmi. „Využijeme synergický efekt, ktorý pomôže obom firmám upevnit pozície na trhu a spolupracovat v záujme vyššieho predaja,“ komentuje budúcnost O. Gattnar. Spojením môžu firmy znásobit a zdokonalit marketingové aktivity, budú však musiet aj rozhodovat o útlme výroby, najmä pri produktoch, ktoré ponúkajú obe spolocnosti. Každá fúzia znamená aj riešenie zamestnanosti v podniku. Veria, že spolocný majitel pomôže obom firmám hrat významnú úlohu vo farmaceutickom priemysle v strednej a východnej Európe. Tento krok je významný pre obe spolocnosti najmä v období, ked sa Ceská i Slovenská republika chystajú na vstup do EÚ.

„Pôjde tak o vytvorenie jedného z piatich najväcších farmaceutických subjektov. Pracovný názov spojenia Aliancia pre Európu vystihuje náš ciel. Kým však k takému zbližovaniu dôjde, musíme splnit všetky požiadavky vyplývajúce z ceskej a slovenskej legislatívy, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú ochrany hospodárskej sútaže,“ hovorí o transakcii Nick Lowcock, výkonný riaditel spolocnosti Warburg Pincus.

Zástupcovia spolocností Slovakofarma a Léciva už dlho pripravovanú transakciu takisto vítajú.

„Sústredenie aktivít vo výskume a vývoji, ale tiež vo výrobe, spolocne s koncentráciou zdrojov na exportné aktivity umožní obidvom firmám v Cesku a na Slovensku dalej rozširovat možnosti poskytovania modernej zdravotnej starostlivosti, najmä v primárnej oblasti, ktorá urcuje kvalitu zdravotného systému. A práve k starostlivosti o zdravotné systémy sú obidve firmy ako domáci výrobcovia nepochybne morálne viazané,“ hovorí generálny riaditel spolocnosti Léciva Jirí Michal.

Ondrej Gattnar, generálny riaditel Slovakofarmy, dodáva: „Táto aliancia je pre Slovakofarmu a Léciva šancou zachovat na Slovensku a v Cesku farmaceutickú výrobu a uspiet na stredoeurópskom trhu, co by bola pre samostatne pôsobiace firmy zrejme velmi tažká úloha.“

Dva domáce giganty

Takmer polovicu produkcie predáva Slovakofarma v CR, tretina zostáva na domácom trhu a zvyšok vyváža do dalších 59 štátov. Tržby Slovakofarmy vrátane dcérskych spolocností dosiahli v roku 2001 výšku 7,7 miliardy Sk a medzirocne tak narástli o 21 percent. Hrubý zisk predstavoval v roku 2001 spolu 3,03 miliardy Sk, co je o 7,3 percenta viac než v roku 2000.

Léciva je farmaceutická spolocnost s vedúcim postavením na ceskom i slovenskom trhu. Zhruba 65 percent ich produkcie je urcené na domáci trh, 23 percent sa exportuje na Slovensko, zvyšok potom na dalšie trhy vo východnej Európe a štátov EÚ. Prevádzkový zisk firmy v uplynulých rokoch stabilne rástol. V roku 2001 dosia-

hol vyše 1,36 miliardy Kc, (v porovnaní s rokom 2000 sa teda zvýšil o vyše 35 percent) Tržby v roku 2001 prekrocili sumu 5,9 miliardy Kc.

Obe firmy by tak ci tak mali pred sebou ešte pár dobrých rokov, pretože jedna tretina z top originálnych molekúl stratí do roku 2004 patentovú ochranu. To je pre generické firmy príležitost obohatit výrobný program. Spojenie s konkurentom však prináša nesporné výhody v napredovaní firmy, investíciách, reklamných aktivitách. Prináša však aj nevýhody, a to zbavovanie sa stratových výrob, nepotrebných zamestnancov a podobne.

Warburg Pincus je investicná spolocnost, ktorá podniky kupuje a predáva. Nie je to „konecný“ majitel Slovakofarmy. Tým môže byt niektorá z dalších farmaceutických firiem, ktorá bude mat lepšie postavenie v Európskej únii. Posilnovanie pozícií v Európe mala vo svojich prioritách takisto Slovakofarma.

História vzniku

1941: Založenie úcastinnej spolocnosti Slovenské alka-loidy so sídlom v Bratislave

1946: Transformácia slovenského farmaceutického priemyslu. Ministerstvo priemyslu zaclenuje závody Facet v Pieštanoch a Slovenské alkaloidy v Hlohovci do Lúcobných a farmaceutických závodov

1950: Registrácia obchodnej znacky Slovakofarma. Ministerstvo priemyslu zriaduje od 1. januára 1950 samostatný národný podnik na výrobu liekov

1954: Zaclenenie Slovakofarmy do organizacnej štruktúry Združenia podnikov pre zdravotnícku výrobu SPOFA

1992: Vznik akciovej spolocnosti Slovakofarma Hlohovec so 100-percentnou úcastou Fondu národného majetku SR

1994: Privatizácia spolocnosti, majoritným akcionárom sa stala S. L. Pharma Holding GmbH Wien, v skutocnosti však podnik privatizoval manažment spolocnosti

1996: Zvýšenie základného imania o emisiu zamestnaneckých akcií (o 138 mil. Sk)

1997: Zvýšenie základného imania o 230 mil. Sk emisiou na akcie dorucitela

1997: Emisia GDR, (globálne depozitné poukážky, kryté v USD a obchodovatelné na burze), depozitárom je Bankers Trust Company, N.Y.

2000: Depozitárom emisie GDR je Bank of New York, USA

2001: Návrh investicnej spolocnosti Warburg Pincus LLT o kúpu majority

Desat najlepších produktov

podla odbytu

Najžiadanejšími produktmi v uplynulom roku boli:

Agapurin

Indulona

Pinosol

Nitromack

Vitamín E

Anopyrin

Pentoxifyllin

Vasocardin

Codeinphosphat

Veral


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS