ČLÁNOK
Czech rating Agency vstúpila na slovenský trh
8. marca 2001

Czech rating agency (CRA) vstúpila na slovenský trh ohodnocovania dlžníkov. CRA na základe svojich lokálnych skúseností a v spolupráci s jednou z vedúcich ratingových agentúr Moody´s Investor Service chce pomôcť pri budovaní štandardného ekonomického prostredia a finančného a kapitálového trhu taktiež aj v Slovenskej republike.

Podľa riaditeľa CRA pre Slovenskú republiku Ľubomíra Dubeckého zámerom agentúry je pomôcť bonitným subjektom získať lepšie úverové podmienky, strategických investorov.

Rating je komplexné a nezávislé hodnotenie schopnosti a ochoty daného subjektu splácať včas a v plnej miere prijaté záväzky. Rating predstavuje celosvetovo štandardný zdroj informácií pre investorov bankárov pri rozhodovaní o správnom umiestnení finančných prostriedkov.

Chester V. A. Murray, výkonný riaditeľ Moody s´Investors Sevice trdí, že agentúra zaznamenala pozitívne zmeny v legislatíve, ktoré sa týkajú zákona o bankrote, zákona o bankách. „Všetky tieto kroky prospievajú vstupu Slovenska do Európskej únie a prechodu k jednotnej mene,“ uviedol Murray. Poznamenal, že práve preto má Moody´s pozitívny pohľad na rating Slovenska

Alexander Kockerbek, analytik pre rating Slovenska ako štátu spomenul, že najnovšia správa Európskej únie pozitívne hodnotí Slovensko. „Myslíme si, že veľmi pevné hospodárske a obchodné prepojenie Slovenska s krajinami Európskej únie urýchli vstup SR do EÚ.

Ako sa môžu odraziť existujúce riziká podnikov bankovom sektore na Slovensku? Na otázku Finančných novín Otto Dichtl, analytik Moody´s pre slovenské banky povedal: V budúcnosti banka, ktorú vlastní zahraničný partner bude mať dve hlavné kritériá poskytovania úveru: ČIibude úver splatený a či je marža primeraná riziku. Dichtl tvrdí, že fungujúci právny rámec donúti banky k tomu, aby sa správali v súlade s fungujúcimi trhovými pravidlami. Okrem reštrukturalizácie a privatizácie bánk je potrebné oživiť aj podnikový sektor. Mysím si, že vzhľadom na problémy, ktoré Slovensko absolvovalo je obrovská úloha. Súčasne Dichtl tvrdí, že zahraniční vlastníci bánk sa vyhnú pri poskytovaní úverov chybám z minulosti, ktoré sa nebudú opakovať. Momentálne je podľa Dichtla v tejto oblasti pozitívny vývoj. Petr Vinš riaditeľ Czech Rating Agency tvrdí, že práve preto existuje priestor pre ratingové agentúry, aby pomáhali objektivizovať a štandardizovať podnikateľské prostredie.

CRA je autorom celkom 41 ratingov českých subjektov. Z nich 6 patrí do finančného sektora, 15 je z odvetví priemyslu a služieb a 21 miest a obcí. Moody´s podpísal zmluvu o pridružení s Moody ś 17. októbra minulého roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS