ČLÁNOK
ČSOB získala prostriedky od EIB na refinancovanie projektov
14. apríla 2000

Zmluvu o úvere v objeme 50 mil. EUR na podporu malých a stredných podnikateľov a municipalít podpísala vo štvrtok Československá obchodná banka (ČSOB), a.s., Praha s Európskou investičnou bankou (EIB). Tlačovú agnetúru SITA o tom informoval tlačový hovorca ČSOB Jan Stolár.
Pôžička je určená na refinancovanie malých a stredne veľkých projektov v odvetví priemyslu, služieb, cestovného ruchu, infraštruktúry, a projektov na ochranu životného prostredia a úspor energie. EIB schválila pre ČSOB pôžičku (global loan) v celkovom objeme 100 mil. EUR, k podpísaniu zmluvy na zostávajúcich 50 mil. EUR dôjde v najbližšom období.
Valné zhromaždenie ČSOB, ktoré sa vo štvrtok konalo v Prahe, schválilo okrem iného tiež emisiu dlhopisov na Slovensku v celkovom objeme 3 mld. Sk. Banka by mala emisiu zrealizovať od mája tohto roku do mája 2001.
Nekonsolidovaný čistý zisk ČSOB, a.s., Praha podľa českých účtovných štandardov (CAS) dosiahol v minulom roku úroveň 5,2 mld. Kč. Podľa slov generálneho riaditeľa ČSOB Pavla Kavánka je stabilná výkonnosť banky dôsledkom obozretnosti riadenia rizík, najmä úverovej politiky. Valné zhromaždenie vo štvrtok schválilo rozdelenie zisku, pričom takmer 1,5 mld. Kč vyplatí banka vo forme dividend a 3,7 mld. Kč prevedie vo forme nerozdeleného zisku. Do sociálneho fondu prevedie ČSOB 54 mil. Kč a vo forme tantiém vyplatí 2 mil. Kč členom orgánov spoločnosti. Podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) však banka vykázala nižší čistý zisk, na úrovni 2,823 mld. Kč. Vlastné imanie banky vzrástlo v dôsledku dotácie rezervného fondu z vytvoreného zisku medziročne o 4 mld. Kč na úroveň 31,5 mld. Kč. Objem úverov dosiahol do konca predchádzajúceho roka sumu skoro 105 miliárd Kč. Počet zamestnancov banky v uplynulom roku poklesol o 5 % na 4 710.
Majoritným akcionárom banky je KBC Bank s 82,34-percentným podielom. Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 7,47 %, IFC 4,39 %, ostatní akcionári v ČR 4,45 % a akcionári v SR 1,35 %. Banky má na Slovensku 17 pobočiek a v tomto roku plánuje otvoriť ďalších 10 pobočiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS