ČLÁNOK
ČSOB začne poskytovať hypoúvery v 1. štvrťroku 2002
6. decembra 2001

Zahraničná pobočka ČSOB, a.s. začne hypotekárne úvery reálne poskytovať v prvom štvrťroku budúceho roka. Spolu s centrálnou bankou totiž vyriešila problém, ktorý jej vyplýval zo znenia licencie na hypotekárne úverovanie, ktorú získala už v auguste. Informovali o tom predstavitelia banky.

ČSOB doteraz nemohla reálne poskytovať hypoúvery napriek tomu, že vlastnila na túto činnosť licenciu, pretože existoval rozpor v českej a slovenskej legislatíve, ktoré upravujú splatnosť hypotekárnych úverov v prípade konkurzu na hypotekárnu banku. V prípade vyhlásenia konkurzu na banku by sa konkurz riadil českým právom, podľa ktorého by klientom ČSOB využívajúcim hypotekárny úver vznikla povinnosť predčasného splatenia úveru. Na Slovensku však takáto legislatívna dikcia nie je. ČSOB by tak nevedela zaručiť počas celej doby trvania licencie splnenie podmienky Národnej banky Slovenska o rovnakom zabezpečení klientov vo všetkých bankách na Slovensku, ktoré hypotekárny úver poskytujú.

ČSOB dosiahla počas prvých deviatich mesiacov tohto roka čistý zisk 570,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa od začiatku roka do konca septembra zvýšila o 1,323 mld. Sk na 53,596 mld. Sk. Čistý objem úverov dosiahol na konci septembra 9,778 mld. Sk, za tri kvartály sa tak zvýšil o 30 %. Na strane pasív sa zvýšenie bilančnej hodnoty premietlo do prílevu vkladov, ktorých objem k ultimu septembra dosiahol 43,575 mld. Sk. V porovnaní so záverom minulého roka je to nárast o 4,6 %.

Majoritným akcionárom ČSOB je finančná skupina KBC s 82,34-percentným podielom na jej základnom imaní. Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia (IFC) vlastnia 7,47 %, respektíve 4,39 % akcií, zvyšok je vo vlastníctve ostatných slovenských a českých akcionárov. V polovici júna minulého roku kúpila ČSOB aktíva aj pasíva českej Investiční a poštovní banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS