ČLÁNOK
ČSOB začala poskytovať spotrebné úvery za 13,5 % až 15 %
24. mája 2001

Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) začala na Slovensku poskytovať spotrebné úvery pre fyzické osoby, čím potvrdila zámer rozširovania produktov retailového bankovníctva. Spotrebný úver môžu získať klienti banky vo veku od 18 do 65 rokov vo výške od 20 tis. Sk do 750 tis. Sk. Doba splácania je od jedného roka do 7 rokov. Výška úroku sa pohybuje od 13,5 % p.a. do 15 % p.a. Konkrétna výška úrokovej sadzby závisí od dĺžky splácania úveru, výšky úveru a účelu použitia. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti.

ČSOB na Slovensku hospodárila v prvom štvrťroku so ziskom 192,5 mil. Sk. Bilančná suma banky sa za tri mesiace zvýšila z koncoročnej hodnoty 52,2 mld. Sk takmer o 7 % na úroveň 55,7 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom predstavovali takmer 9,416 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky sa na nich podieľali 324,8 mil. Sk. V pasívach banky dominovali záväzky voči klientom na úrovni 43,410 mld. Sk.

Majoritným akcionárom ČSOB je finančná skupina KBC s 82,34-percentným podielom na jej základnom imaní. Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia vlastnia po 7,47 %, resp. 4,39 % akcií, zvyšok je vo vlastníctve ostatných slovenských a českých akcionárov. V polovici júna minulého roku kúpila ČSOB aktíva aj pasíva českej Investiční a poštovní banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS