ČLÁNOK
ČSOB ukončila uplynulý rok so ziskom 522,6 mil. Sk
31. januára 2002

ČSOB, a.s. dosiahla v roku 2001 hrubý zisk 522,6 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa v uplynulom roku zvýšila o 17,375 mld. Sk na 69,648 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Objem úverov poskytnutých klientom dosiahol na konci decembra 11,052 mld. Sk, za posledný rok sa tak zvýšil viac ako o 45 %. Štandardné úvery a štandardné pohľadávky s výhradou sa na celkovom objeme podieľali viac ako 90 percentami, keď ich výška dosiahla 10,306 mld. Sk. Banka držala k ultimu uplynulého roka štátne pokladničné poukážky a iné obdobné dlhopisy v objeme 10,693 mld. Sk. Objem dlhopisov emitovaných bankami a ostatnými emitentmi vzrástol vlani najmä v poslednom štvrťroku na hodnotu 94,726 mil. Sk.

Na strane pasív sa zvýšenie bilančnej hodnoty premietlo do prílevu vkladov, ktorých objem k ultimu roka dosiahol 49,577 mld. Sk. V porovnaní so záverom minulého roka to predstavuje nárast o 18 %. Bežné účty klientov z toho tvorili približne štvrtinu v objeme 12,580 mld. Sk a termínované vklady predstavovali ku konci roka 23,895 mld. Sk.

V blízkej budúcnosti sa banka plánuje zamerať na rozvoj elektronických distribučných kanálov a chce rozšíriť svoju ponuku produktov v oblasti hypotekárneho bankovníctva.

ČSOB na Slovensku dosiahla v roku 2000 čistý zisk 1,528 mld. Sk. Ešte v roku 1999 sa pritom výsledok hospodárenia pohyboval v červených číslach a banka vykázala stratu 683,3 mil. Sk. Bilančná suma slovenskej pobočky ČSOB predstavovala 52,273 mld. Sk. Hrubý objem úverov sa na celkovej hodnote aktív podieľal takmer 28 % a dosiahol 14,432 mld. Sk. Vklady klientov tvorili z celkových zdrojov viac ako 80 % a dosiahli 41,842 mld. Sk.

Majoritným akcionárom ČSOB je finančná skupina KBC s 82,34-percentným podielom na jej základnom imaní. Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia vlastnia po 7,47 %, resp. 4,39 % akcií, zvyšok je vo vlastníctve ostatných slovenských a českých akcionárov. V polovici júna minulého roku kúpila ČSOB aktíva aj pasíva českej Investiční a poštovní banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS