ČLÁNOK
ČSOB si voči SR nárokuje 33,724 mld. Sk
3. augusta 2001

Pohľadávka Československej obchodnej banky (ČSOB), ktorú si banka nárokuje voči SR na medzinárodnej arbitráži vo Washingtone, dosiahla ku koncu júna tohto roka 33,724 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval tlačový hovorca ČSOB Milan Tománek.

Celkovú dlžnú sumu podľa ČSOB tvorí náhrada za ušlý zisk v objeme 9,064 mld. Sk a náhrada za škody v objeme 24,66 mld. Sk. ČSOB si pôvodne uplatňovala 16,676 mld. Sk. Táto suma bola tvorená dvoma pohľadávkami v objeme 15,271 mld. Sk a 1,326 mld. CZK. Dlžná suma v dôsledku úročenia medzičasom ďalej rástla, pričom jej ročný nárast podľa ČSOB predstavuje približne 2,5 mld. Sk.

Sporná pohľadávka vznikla, keď Slovenská inkasná (SI) spolu s Českou inkasnou, odkúpila od ČSOB balík nekvalitných aktív pochádzajúcich zo zahranično-obchodnej činnosti bývalej Česko-slovenskej federatívnej republiky. Na ich odkúpenie tak Slovenskej inkasnej ako aj Českej inkasnej poskytla úver ČSOB.

SI mala tento úver splácať v štvrťročných splátkach od marca 1995 do decembra 2003. MF SR tento dlh potvrdilo, zaplatilo však iba jednu splátku. Nesplácanie záväzkov SR vyústilo v apríli 1997 podaním sťažnosti ČSOB na medzinárodnú arbitráž vo Washingtone. ČSOB žaluje Slovenskú republiku za náhradu škody spôsobenú neplnením zmluvne prevzatého záväzku uhrádzať stratu Slovenskej inkasnej. Tá v súčasnosti podľa Tománka nemá žiadny majetok a pohľadávky, ktoré tvoria jej aktíva, sú úplne nebonitné a stratové. Z tohto dôvodu nie je možné očakávať od SI v podstate žiadne inkaso a ani splátky voči ČSOB.

Okrem sporu na medzinárodnej arbitráži vo Washingtone súbežne prebieha spor okolo konkurzu Slovenskej inkasnej. SI vstúpila do konkurzu rozhodnutím súdu 6. mája 1998, keď sama na seba podala návrh na vyhlásenie konkurzu. Dôvodom na vyhlásenie konkurzu bol nesplácaný dlh SI voči ČSOB. Konkurz na slovenskú inkasnú však bol rozhodnutím príslušného súdu v tomto roku zrušený. Toto rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

„Počas konkurzu správca konkurznej podstaty SI však poprel pohľadávky za približne 11 mld. Sk pričom uznal len 4 mld. Sk bez logického a hodnoverného odôvodnenia,“ uvádza vo svojom stanovisku hovorca ČSOB. V prípade opätovného vyhlásenia konkurzu to podľa Tománka nebude mať žiadny vplyv na spor vo Washingtone. ČSOB totiž žaluje SR za náhradu škody spôsobenú neplnením zmluvne prevzatého záväzku uhrádzať stratu SI.

Ministerstvo financií, do ktorého pôsobnosti problém spadá a je aj 100% vlastníkom SI, sa zatiaľ odmietlo k celému sporu akokoľvek vyjadrovať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS