ČLÁNOK
ČSOB sa podľa informácií Pravdy obrátila na rozhodcovský súd vo Washingtone
7. mája 1997

ČSOB sa podľa informácií Pravdy obrátila na rozhodcovský súd vo Washingtone vo veci neplnenia záväzkov Slovenskej inkasnej jednotky (SIJ), ktorej jediným vlastníkom je MF SR. To zároveň v plnej výške ručí za záväzky SIJ. Pôvodný záväzok SIJ voči ČSOB predstavoval približne 11,4 mld korún. Slovenská strana doteraz splatila asi 1 mld. Výška súčasného záväzku po pripočítaní úroku sa odhaduje na minimálne 13 mld korún. Tento záväzok nesúvisí priamo s delením federálneho majetku. SIJ má platiť ČSOB v štvrťročných splátkach, ktoré slovenská strana však zatiaľ nedodržiava. Meškanie predstavuje už niekoľko miliárd korún.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 10. 2021

USD 1,163 0,001
CZK 25,655 0,040
GBP 0,844 0,001
HUF 363,520 0,130
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS