ČLÁNOK
ČSOB požiadala NBS o udelenie licencie na stavebnú sporiteľňu
18. júla 2000

Pobočka Československej obchodnej banky, a.s., Praha v SR (ČSOB) požiadala slovenskú centrálnu banku o udelenie licencie na prevádzkovanie stavebnej sporiteľne. Agentúre SITA to potvrdil riaditeľ povoľovacieho odboru úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) Vladimír Hromý.
Ako V. Hromý doplnil, z formálneho hľadiska predložila banka všetky potrebné dokumenty a úlohou NBS bude posúdiť ich kvalitu. Podľa jeho slov by v prípade úspešného posúdenia dokladov mohlo byť banke udelené podmienečné povolenie do troch mesiacov. „Na udelenie povolenia na výkon bankových činností bude musieť ČSOB splniť ďalšie podmienky, napríklad uskutočniť registráciu do Obchodného registra, zmluvne zabezpečiť vzťahy s Národnou bankou Slovenska a ďalšími inštitúciami, vybudovať informačný systém a podobne,“ povedal V. Hromý. Celý proces by mal byť podľa neho v prípade kladného rozhodnutia NBS ako aj Ministerstva financií SR definitívne ukončený do konca tohto roka.
Riaditeľ pobočky ČSOB v Bratislave Miroslav Trebuľa v tejto súvislosti pre SITA uviedol, že záujem prevádzkovať stavebnú sporiteľňu súvisí s celkovou stratégiou banky, ktorá sa chce v budúcnosti orientovať najmä na rozšírenie svojej produktovej ponuky pre fyzické osoby. „Myslíme si, že na Slovensku je ešte priestor na prevádzkovanie ďalšej stavebnej sporiteľne a jej pôsobenie by pre klientov prinieslo variabilnejšiu ponuku produktov,“ povedal M. Trebuľa. Podľa jeho slov plánuje banka v budúcnosti požiadať aj o licenciu na vykonávanie hypotekárneho úverovania a pôsobiť aj v oblasti podielových a investičných fondov.
Podľa Zákona o stavebnom sporení môže služby stavebnej sporiteľne poskytovať len finančná inštitúcia, ktorá má povolenie NBS pôsobiť ako banka. Aj v prípade stavebnej sporiteľne sú jej akcionári pri založení povinní upísať, podobne ako pri bankových inštitúciách, základné imanie v objeme 500 mil. Sk. Činnosť stavebných sporiteľní je však v porovnaní s činnosťou bánk do určitej miery obmedzená, s čím súvisia aj úľavy v niektorých povinnostiach. Najvýznamnejšou z týchto úľav je nižšia povinná hranica povinných minimálnych rezerv, ktorá predstavuje 3 %, zatiaľ čo na banky sa v súčasnosti vzťahuje 6,5-percentná hranica. Stavebná sporiteľňa sa primárne orientuje na prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov. Na výkon ďalších činností potrebuje povolenie NBS a Ministerstva financií SR.
Pobočka ČSOB v SR vykázala podľa predbežných neauditovaných výsledkov za minulý rok prevádzkový zisk 637,7 mil. Sk. Po vytvorení opravných položiek vo výške 1,376 mld. Sk a zdanení však hospodársky výsledok predstavoval stratu 683,3 mil. Sk. V roku 1998 predstavoval čistý zisk pobočky viac ako 480 mil. Sk. Bilančná suma pobočky banky v SR sa vlani medziročne znížila zhruba o 10,3 mld. Sk na 46,7 mld. Sk. Majoritným akcionárom banky je KBC Bank a ďalšími významnými akcionármi sú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Medzinárodná finančná korporácia (IFC).
V súčasnosti pôsobia na Slovensku dve stavebné sporiteľne. Prvá stavebná sporiteľna, a.s. (PSS)vlastnená Slovenskou sporiteľňou, nemeckou Bausparkasse Schwäbisch Hall, AG a rakúskou Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. PSS vlani poskytla na bytové účely 16,2 mld. Sk, uzatvorila 195,5 tisíc nových zmlúv s objemom cieľovej sumy 35,7 mld. Sk. Druhou stavebnou sporiteľňou je VÚB Wüstenrot, vlastnená slovenskou VÚB a nemeckou a rakúskou spoločnosťou Wüstenrot. Vlani uzatvorila takmer 44 tisíc nových zmlúv o stavebnom sporení v objeme cieľových súm 7,5 mld. Sk. Na financovanie bývania poskytla 5,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS