ČLÁNOK
CSOB podporuje podnikatelov
22. apríla 2003


CSOB aktívne podporuje slovenských podnikatelov a ponúka im reálne možnosti úverovania. Najrýchlejšou a najflexibilnejšou formou je krátkodobý bezúcelový úver: CSOB Povolené precerpanie bežného úctu pre podnikatelov. Vdaka tomuto produktu môžu podnikatelia cerpat viac penazí, ako na úcte reálne majú, a tým si zabezpecit krytie mimoriadnych výdavkov. Všetky „cerstvé“ financné výkazy, ktoré podnikatelia prednedávnom potrebovali pri danovom priznaní, výrazne urýchlia cas potrebný pre banku na vyhodnotenie ich financnej stability a poskytnutie úveru. Pricom pri vyhodnotení celkovej financnej stability podnikatelov je najdôležitejším kritériom priemerný mesacný kreditný obrat na podnikatelskom úcte. Na základe vyhodnotenej financnej stability podnikatelov je možné získat úver s možnostou precerpania vo výške od 20 tisíc do 1,5 milióna Sk.

CSOB Povolené precerpanie bežného úctu pre podnikatelov je krátkodobý bezúcelový úver, ktorý CSOB poskytuje podnikatelom vo forme precerpania úctu vo výške od 20 tisíc do

1,5 milióna Sk.

Precerpanie úctu je urcené fyzickým osobám – podnikatelom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore podnikajú najmenej dva roky.

Podnikatel môže byt na svojom úcte v mínuse po dobu 90 alebo 180 dní v závislosti od vyhodnotenej financnej stability podnikatela. Po uplynutí tejto lehoty stací, ak sa splatí celková dlžná suma aspon na jeden den. Úverový limit je stanovený na 1 rok s možnostou obnovy.

Pre cerpanie úveru by mal podnikatel mat v CSOB 6 mesiacov zriadený bežný úcet pre podnikatelskú cinnost. Ak však CSOB vyhodnotí jeho financnú stabilitu ako dostatocnú, môže úver cerpat už po 2 mesiacoch odo dna zriadenia podnikatelského úctu.

Oproti iným úverovým produktom má povolené precerpanie podnikatelského úctu niekolko nesporných výhod.

“ Predovšetkým umožnuje rýchlo reagovat na vznik mimoriadnych výdavkov – už do piatich pracovných dní po predložení potrebných dokladov uvolnuje banka úverový limit na podnikatelskom úcte, ktorý možno okamžite precerpat.

“ Úrok sa pritom platí len zo skutocne cerpanej sumy. Úroková sadzba závisí štandardne od vyhodnotenej financnej stability a pohybuje sa už od 11,8% rocne.

“ Využitie financií nie je viazané žiadnymi podmienkami – v tomto je povinné precerpanie úveru podobné bezúcelovému úveru.

“ Cerpaná suma je pritom zabezpecená iba bianco zmenkou.

“ CSOB Povolené precerpanie bežného úctu je urcené aj pre podnikatelov, živnostníkov, ktorí dosahujú vysoký obrat, avšak hospodária s nižším ziskom. Pritom nezáleží na tom, ci podnikatel vedie jednoduché alebo podvojné úctovníctvo. Základnými kritériami pre poskytnutie takéhoto úveru je vyhodnotenie celkovej financnej stability podnikatela, teda priemerného mesacného kreditného obratu na podnikatelskom úcte a priemerného mesacného obchodného obratu.

“ Pre poskytnutie minimálneho možného úverového limitu 20 000 Sk, postací priemerný mesacný kreditný obrat na Vašom podnikatelskom úcte vo výške

40 000 Sk. Priemerný mesacný kreditný obrat sa pocíta ako súcet všetkých platieb prichádzajúcich na podnikatelský úcet v CSOB (okrem prevodov medzi podnikatelskými úctami jedného klienta).

Viac informáciíí sa môžete dozvediet na www.csob.sk, http://www.csob.sk/ps/produkt.asp?prmKod=PS1.8&pdKod=KPS801 alebo v ktorejkolvek pobocke CSOB.

.sk/ps/produkt.asp?prmKod=PS1.8&pdKod=KPS801 alebo v ktorejkolvek pobocke CSOB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS