ČLÁNOK
ČSOB plánuje v SR v tomto roku expanziu
24. júla 2000

Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) plánuje v SR do konca roku otvoriť 10 nových pobočiek, založiť ČSOB stavebnú sporiteľňu a ČSOB poisťovňu. Okrem stavebného sporenia sa chce ČSOB orientovať aj na hypotekárne bankovníctvo, v rámci poisťovne to bude v prvej fáze životné poistenie. Informoval o tom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Pavel Kavánek. O licenciu na poskytovanie stavebného sporenia ČSOB v SR už požiadala, hypotekárne bankovníctvo by sa malo riešiť prostredníctvom rozšírenia bankovej licencie.
Júnové spojenie ČSOB a Investiční a poštovní banky (IPB) bude mať podľa P. Kavánka na slovenského klienta vplyv najmä v oblasti ponuky produktov, ktorá sa rozšíri napríklad o stavebné sporenie a poistenie. Generálny riaditeľ zdôraznil, že ČSOB a IPB sa dopĺňajú, pretože ČSOB sa orientuje skôr na korporácie a IPB na retailové bankovníctvo.
Kapitálová primeranosť ČSOB sa nachádza na úrovni 20 %, túto hodnotu si banka udrží podľa P. Kavánka aj v tomto roku po prevzatí IPB. „Za päť mesiacov zaznamenala ČSOB rast počtu klientov, vyrovnaný výkon z hľadiska operačného zisku a nízku potrebu oprávok,“ povedal. V IPB sa realizuje audit k dobe prevzatia banky. P. Kavánek upozornil, že ČSOB eviduje nárast počtu klientov nielen v ČR, kde k banke ešte pred akvizíciou prechádzali klienti IPB, ale aj na Slovensku.
Nútená správa bola na IPB uvalená 16. júna. V ďalších dvoch dňoch sa konali intenzívne rokovania ČSOB s Českou národní bankou a s Ministerstvom financií ČR, už 19. júna sa uzavrela zmluva o predaji IPB a ČSOB do tejto banky vstúpila.
Za minulý rok vykázala ČSOB podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS čistý zisk 2,8 mld. Kč, v roku 1998 to bolo 3,1 mld. Kč. Aktíva predstavovali 258,3 mld. Kč a zvýšili sa z 252 mld. Kč pred rokom. Vlastné imanie zaznamenalo rast z 27,5 mld. Kč na 31,5 mld. Kč, základné imanie zostalo nezmenené na 5,1 mld. Kč. Pohľadávky voči klientom klesli zo 116,5 mld. Kč na minuloročných 97,1 Kč a záväzky ku klientom sa zvýšili zo 135,7 mld. Kč v roku 1998 na 165,3 mld. Kč v roku 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS