ČLÁNOK
ČSOB má licenciu na hypoúvery, nemôže ich však poskytovať
18. októbra 2001

Zahraničná pobočka ČSOB, a.s. v auguste získala licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov, reálne však v tejto oblasti podnikať nemôže. Dôvodom je rozpor v českej a slovenskej legislatíve, ktoré upravujú splatnosť hypotekárnych úverov v prípade konkurzu na hypotekárnu banku. Agentúru SITA o tom informovali predstavitelia spoločnosti.

V prípade vyhlásenia konkurzu na banku by sa konkurz riadil českým právom, podľa ktorého by klientom ČSOB využívajúcim hypotekárny úver vznikla povinnosť predčasného splatenia úveru. Na Slovensku však takáto legislatívna dikcia nie je. ČSOB by tak nevedela zaručiť počas celej doby trvania licencie splnenie podmienky Národnej banky Slovenska o rovnakom zabezpečení klientov vo všetkých bankách na Slovensku, ktoré hypotekárny úver poskytujú. ČSOB preto požiadala centrálnu banku o zmenu podmienok stanovených v rozhodnutí.

„Rozšírenie portfólia našich produktov o hypotekárne úvery považujeme za kľúčové, a preto v súčasnosti hľadáme optimálne riešenie vzniknutého stavu,“ skonštatoval vrchný riaditeľ zahraničnej pobočky na Slovensku Ladislav Unčovský. Zároveň upozornil na to, že pravdepodobnosť že na majetok ČSOB bude vyhlásený konkurz, sa rovná nule.

Zahraničná pobočka ČSOB, a.s., dosiahla na Slovensku v prvom polroku zisk 403,1 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to znamená viac ako 5,3-násobný nárast. Bilančná suma banky sa ku koncu júna vyšplhala na 52,867 mld. Sk. Medziročne sa tak zvýšila o 9 %. Objem úverov dosiahol v júni 17,1 mld. Sk, čo v porovnaní s júnom minulého roku predstavuje zvýšenie o 19 %. Vklady klientov banky tvorili z celkovej bilančnej sumy viac ako 81 %. Medziročne sa pritom zvýšili o 8,6 % na 42,869 mld. Sk

Majoritným akcionárom ČSOB je finančná skupina KBC s 82,34-percentným podielom na jej základnom imaní. Európska banka pre obnovu a rozvoj a Medzinárodná finančná korporácia (IFC) vlastnia 7,47 %, respektíve 4,39 % akcií, zvyšok je vo vlastníctve ostatných slovenských a českých akcionárov. V polovici júna minulého roku kúpila ČSOB aktíva aj pasíva českej Investiční a poštovní banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS