ČLÁNOK
Creditanstalt očakáva výrazný rast svetového hospodárstva
28. júla 2000

Celosvetová konjunktúra je v súčasnosti najpriaznivejšia za dlhé obdobie. Hospodársky rast podporený dereguláciami, znižovaním rozpočtových deficitov a technologických pokrokom, sa neprejavuje len v západnej Európe a USA, ale aj v Ázii, strednej a východnej Európe, ako aj v Latinskej Amerike. Celosvetový hospodársky rast by mohol v tomto roku dosiahnuť podľa šéfekonóma rakúskeho peňažného inštitútu Creditanstalt Josefa Christla 4,1 %. Tieň na pozitívny vývoj svetového hospodárstva však vrhajú inflačné riziká. Výrazný nárast cien ropy stlačí hospodársky rast v Európe a USA v tomto roku o 0,5 %.
Cena ropy by v tomto roku mala podľa Creditanstalt dosiahnuť v priemere 26 USD za barel, čo je približne 45 % nad minuloročnými cenami. Pre budúci rok očakáva ekonóm Creditanstalt mierny pokles ceny ropy na priemerných 25 USD za barel. V tomto roku zvýši cena ropy miery inflácie v USA a v eurozóne približne o 0,2 %.
V USA už vysoké ceny ropy spolu so zvyšovaním úrokových sadzieb a slabými burzami tlmili domácu spotrebu. „Jemné pristátie ekonomiky USA je na obzore,“ dodal J. Christl. Podľa Creditanstalt poklesne rast americkej ekonomiky zo súčasných 4,9 % na 2,9 % v roku 2001. Pokles dynamiky rastu bude podľa Creditanstalt sprevádzať zvyšovanie úrokových sadzieb zo súčasných 6,5 % na 7 % v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov. Prvé zvyšovanie úrokových sadzieb očakáva Creditanstalt po voľbách v USA v novembri tohto roka.
V eurozóne ostane hospodársky rast naďalej silný. Rast hrubého domáceho produktu v eurozóne poklesne podľa J. Christla zo súčasných 3,7 % na 3,3 % v roku 2001. V Nemecku sa prejavujú pozitívne efekty daňovej reformy. Rozdiel hospodárskeho rastu eurozóny v porovnaní s USA by sa mal v budúcom roku znížiť, čo by mohlo podporiť euro. Creditanstalt očakáva, že euro dosiahne v priebehu troch mesiacov paritu k USD, v priebehu roka by mohlo euro dosiahnuť kurz 1,05 USD. Na inflačné riziká v eurozóne bude podľa Creditanstalt reagovať Európska centrálna banka zvyšovaním úrokových sadzieb o 25 percentuálnych bodov. Prvý krok očakáva Creditanstalt v druhej polovici septembra tohto roka.
Japonsko sa pomaly dostáva z krízy a po tohtoročnom hospodárskom raste na úrovni 1,6 % dosiahne v budúcom roku 2,3-percentný nárast. Krajina bude výrazne profitovať z dobrej ázijskej konjunktúry, ktorej expanziu odhaduje Creditanstalt na 7 % v tomto a 6 % v budúcom roku. Najvýraznejší hospodársky rast predpokladá Creditanstalt v Hongkongu na úrovni 10 %.
Krajiny strednej a východnej Európy budú v tomto roku profitovať z dobrej konjunktúry západnej Európy. Pre tento región očakáva Creditanstalt v tomto roku hospodársky rast na úrovni 4,3 % a v budúcom 3,7 %. Rusko dosiahne podľa Creditanstalt v tomto roku nárast hrubého domáceho produktu o 5,2 % a v budúcom o 4,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS