ČLÁNOK




Credit Lyonnais v SR zredukovala v druhom štvrťroku zisk
3. augusta 2001

Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s. dosiahla v prvom polroku zisk 8,959 mil. Sk. Hospodársky výsledok pritom výrazne ovplyvnila strata druhého štvrťroka v objeme 8,354 mil. Sk, pričom v prvých troch mesiacoch banka ešte dosiahla zisk 17,3 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky zaznamenala počas druhého kvartála pokles o zhruba 48 % na 13,004 mld. Sk. Túto zmenu spôsobilo zníženie portfólia dlhopisov bánk a iných emitentov z marcovej úrovne 21,976 mld. Sk na 7,201 mld. Sk na konci júna. Na strane pasív sa zužovanie tohto portfólia premietlo do poklesu záväzkov voči bankám z 23,504 mld. Sk na 9,878 mld. Sk.

Banka k ultimu júna evidovala 2,689 mld. Sk úverov klientom. Ani jednu pohľadávku pritom nemusela klasifikovať. Viac ako 1,802 mld. Sk deponovala na účtoch v iných komerčných bankách a 810 mil. Sk na účtoch centrálnej banky, šekových poštových účtoch a v pokladničnej hotovosti.

Dominantnou položkou pasív banky boli aj napriek ich poklesu záväzky voči bankám. Z celkovej sumy 9,878 mld. Sk pritom až 7,657 mld. Sk predstavovali záväzky voči bankám v cudzej mene. Záväzky voči klientom banky boli ku koncu júna vo výške 2,379 mld. Sk. Základné imanie banky bolo 500 mil. Sk a rezervy 76,7 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky bola 18,51 %.

Credit Lyonnais Bank Slovakia začala na slovenskom bankovom trhu pôsobiť v polovici roka 1994. Celkove 90 % základného kapitálu je v rukách francúzskej materskej spoločnosti a zvyšných 10 % vlastnia slovenskí akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS