ČLÁNOK
Craig Barrett: Cesta inovácií je istá
21. februára 2003

Celosvetové rozšírenie internetu, exponenciálny nárast dátovej prevádzky, pokracujúce zavádzanie elektronického obchodovania, bezdrôtová komunikácia a prevod spotrebitelských zariadení a obsahu na digitálne technológie pokracuje s nemalou silou a to i navzdory viac ako dva roky trvajúcej recesii v oblasti informacných technológií.

Vo svojom prejave pre približne 4.000 vývojárov, inžinierov a dalších technických odborníkov na Intel Developer Forum (IDF) Barrett oznámil i plány investovat 2 miliardy US$ na prestavbu výrobného závodu spolocnosti Intel v Chandlere (Arizona, USA) s cielom vytvorit piatu továren na svete s výrobou kremíkových podložiek o priemere 300 mm. Tento nový závod bude prevádzkovat technológiu 65 nm (nanometrov) a s jeho dokoncením sa pocíta pred koncom roku 2005. Najmodernejšie kapacity pre spracovanie kremíku, ktorými bude táto prevádzka disponovat, budú zárukou dodržania Moorovho zákona a umožní výrobu produktov, ktoré v sebe spájajú výpoctové a komunikacné funkcie a zákazníkom prinesú mimoriadnu úžitkovú hodnotu.

„Zo strany zákazníkov, podnikov, vlád a dalších organizácií nedošlo k zníženiu celosvetového dopytu po pokrocilých technológiách,“ povedal Barrett. „Minulé dva roky ukázali lepšie ako predtým, že sa inovácie a technológie stále rozvíjajú, a to i navzdory slabej ekonomike. Na vyspelých i vznikajúcich trhoch považujú podniky a vlády technologickú infraštruktúru z dlhodobého hladiska za kriticky dôležitú pre svoju konkurenciuschopnost.“

V tomto roku uvedie Intel na trh rad nových produktov, ktoré budú príkladom toho, ako investície do inovácií a najmodernejších technológií môžu lepšie uspokojit užívatelské požiadavky a zaistit nové kapacity. Jedným z týchto príkladov, ktoré Barrett spomenul, je nedávne oznámenie „bezdrôtového internetu na jednom cipe“ („wireless-Internet-on-a-chip“) spolocnosti Intel, ktoré pomôže implementovat do mobilných telefónov energeticky úsporné a pritom vysoko výkonné výpoctové a komunikacné funkcie. Dalším z príkladov je ocakávané uvedenie mobilnej technológie Intel Centrino pre výrobu novej generácie mobilných pocítacov, ktoré zmenia spôsob odkial a ako ludia pocítace používajú. Táto technológia prinesie do mobilného používania pocítacov novej dimenzie slobody, pretože užívatelia radi využívajú bezdrôtové pripojenie.

„Tieto a dalšie produkty, ktoré uvedieme na trh v priebehu tohto roku, sú výsledkom trvalého odhodlania spolocnosti Intel inovovat a investovat do technológií, výskumu a vývoja, výrobných kapacít a digitálnych výpoctových a komunikacných architektúr,“ tvrdí Barrett. „Každý z týchto produktov je pripomienkou úžitkovej hodnoty technológie s dôrazom na požiadavky trhu a prínos pre zákazníkov.“

I v tomto roku bude spolocnost Intel spoliehat na svoju schopnost technologického lídra rozšírit portfólio svojich produktov a s budúcou generáciou stolných a mobilných procesorov Prescott a Dothan v krátkej dobe prejst na výrobnú technológiu 90 nm. Tieto nové procesory budú využívat prednosti 90nm technológie dané menšou podložkou, vyšším výkonom a v prípade procesoru Dothan i nižšou energetickou nárocnostou a dalšími funkciami dôležitými pre bezdrôtové použitie výpoctovej techniky. 90nm technológia spolocnosti Intel sa v budúcnosti stane základom pre komunikacné komponenty strategického významu.

„Dôležitost Moorového zákona a jeho príslub menších a výkonnejších produktov vyrábaných s nižšími nákladmi zostáva v centre trvalého záujmu tých hrácov v našom obore, ktorí sú odhodlaní zachovat si konkurencieschopnost,“ vysvetluje Barrett. „Pre Intel je dalšia cesta jasná. Základný prínos integrácie a inovácie na poli spracovania kremíku je pre nastupujúce generácie istý, pretože sú trvalým prínosom pre zákazníkov a sú základom nových, mimoriadnych produktov.“

Vo svojom hlavnom projekte sa Barrett dalej zaoberal projektami, ktoré technológie rozširujú a ktoré sú v nových oblastiach revolucné, s cielom udržat generacný náskok spolocnosti Intel v klúcových technologických oblastiach a užívatelsky orientovaných segmentoch trhu. Pri súcasnej ponuke nových príslubov vytvára tento další stupen inovácie nové úlohy pre celú vývojársku komunitu. Medzi také úlohy patrí bezpecnostné riešenie, software pracujúci na viacerých rôznych zariadeniach a vývoj produktov s vyšším užívatelským pohodlím.

„S pokracovaním nastúpenej cesty inovácií a so vzájomnou spoluprácou na riešení prichádzajúcich úloh sú možnosti nášho odboru neobmedzené,“ dodáva Barrett. „Úspech bude výsledkom trvalého rozvoja technológií, ktoré zákazníkom prinesú nové výhody, nové využitie a nové dimenzie úžitkovej hodnoty“.

Intel Developer Forum (IDF) je jedna z najvýznamnejších udalostí v odbore pre vývojárov hardwaru a softwaru. Fórum IDF, ktoré sa v priebehu roku koná po celom svete, privádza najvýznamnejších hrácov odboru, aby sa zaoberali najmodernejšími technológiami a produktmi pre osobné pocítace, servery, komunikacné zariadenia a klientov z kategórie vreckových pocítacov („handheld client“).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS