ČLÁNOK
CRA zvýšila medzinárodný rating Mestu Trenčín na úroveň Baa
17. júna 2003

CRA Rating Agency zvýšila dlhodobý medzinárodný CRA Rating Mesta Trenčín z Baa- na Baa a potvrdila dlhodobý lokálny rating na úrovni skAa. Krátkodobý lokálny CRA Rating potvrdila agentúra na úrovni skP-1, čo je najlepšie možné hodnotenie subjektu z krátkodobého hľadiska. Výhľad ratingu Mesta Trenčín zostáva stabilný. Agentúru SITA o tom informovala ratingová agentúra CRA Rating Agency.

Hodnotenie Mesta Trenčín je doposiaľ najvyšším ratingovým hodnotením, aké agentúra CRA udelila komunálnemu subjektu na Slovensku. Pridelené ratingy radia Trenčín v rámci investičného pásma medzi veľmi bonitné subjekty s vysokou schopnosťou splácať svoje dlhodobé záväzky v slovenských korunách. K opätovnému zvýšeniu medzinárodného ratingu Trenčína pristúpila CRA najmä vďaka zvýšeniu ratingového hodnotenia Slovenska agentúrou Moody’s, ako aj pokračujúcemu kvalitnému a obozretnému rozpočtovému hospodáreniu mesta.

Mesto Trenčín v minulom roku vytvorilo prevádzkový prebytok vo výške 71,5 mil. Sk a pri hodnotení mesta CRA zohľadnila aj pokračujúci pokles zadlženia. Ku koncu minulého roka aktuálne zadlženie Trenčína dosahovalo 128,7 mil. Sk, čo predstavuje 52,1 % bežných príjmov v roku 2001. Mesto tak už v súčasnosti spĺňa zákonné požiadavky na výšku zadlženia samosprávy, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2005.

Dlhovú službu Trenčína vyplývajúcu z existujúceho zadlženia považuje CRA za primeranú možnostiam mesta, pričom očakáva pokračovanie v jej obozretnom plánovaní. Z hľadiska schopnosti mesta splatiť svoje finančné záväzky agentúra predpokladá, že táto bude pri dodržaní doterajšieho prístupu k hospodáreniu dobrá aj v budúcnosti. „Podľa názoru CRA bude aj v budúcnosti hospodárenie Mesta Trenčín na dobrej úrovni. Doterajšie kvalitné finančné riadenie mesta je pri zachovaní jeho primeranej kontinuity pevným základom, na ktorom možno postaviť ďalší rozvoj mesta,“ povedal analytik CRA Miroslav Knažko. Ratingová agentúra CRA predpokladá, že vývoj hospodárenia Trenčína v budúcnosti bude tak ako vo všetkých ostatných slovenských mestách ovplyvnený najmä komplexom problémov spojených s výkonom kompetencií presunutých zo štátu na miestnu samosprávu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS