ČLÁNOK
CRA vlani udelila rating 11 slovenským subjektom
12. apríla 2002

Česká ratingová agentúra CRA Rating Agency (CRA) udelila vlani prostredníctvom bratislavskej pobočky 11 ratingov slovenským subjektom. Hodnotené subjekty pochádzali rovnomerne z oblasti municipalít, priemyselných podnikov i finančných inštitúcií. Na jeseň pripravuje agentúra zavedenie odvetvového hodnotenia slovenských priemyselných organizácií pod názvom Slovak Sector Award. Na stretnutí s novinármi o tom informoval riaditeľ CRA pre SR Ľubomír Dubecký.

V oblasti municipalít hodnotila CRA tri slovenské mestá, Spišskú Novú Ves, Trenčín a mestskú časť Bratislava Rača. Podľa analytika CRA Miroslava Kňažka je problémom samosprávy vysoký reálny deficit rozpočtu, ktorý celkovo dosahuje okolo 26 mld. Sk. „Obce reálne rok čo rok vykazujú prebytky, ktoré však pochádzajú len z rozpúšťania rezerv z čias vysokých pridelených zdrojov v 90. rokoch,“ povedal Kňažko. Napriek 130-percentnému zvýšeniu zadlženosti samospráv, dosahujúcej v súčasnosti zhruba 13 mld. Sk, nejde podľa Kňažka o zásadnejší problém. „Samospráva tvorí 8 % verejnej správy, no jej zadlženosť má na zadlženosti verejnej správy len 4-percentný podiel,“ vysvetlil.

Medzi hodnotenými subjektmi bol tesne pred privatizáciou aj Transpetrol, ktorému CRA vlani 3. decembra udelila medzinárodný dlhodobý rating Ba+ a lokálny dlhodobý rating skAa-. Česká ratingová agentúra CRA Rating Agency, ktorá je pridruženým partnerom Moody’s Investors Service, zaznamenala v minulom roku tržby vo výške 13 mil. CZK.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS