ČLÁNOK
CRA upravila ratingový výhľad mesta Trenčín
29. novembra 2001

CRA Rating Agency, a.s.,, jediný pridružený člen svetoznámej ratingovej agentúry Moody´s v Strednej Európe, ktorá pôsobí aj v Slovenskej republike zmenila výhľad dlhodobého medzinárodného CRA Ratingu pre mesto Trenčín zo stabilného na pozitívny. Finančné noviny o tom informovala Michaela Čarnecká.

Na základe rozhodnutia ratingovej agentúry MOODY´S z 13.11.2001 o zvýšení ratingu Slovenskej republiky, agentúra upravila svoju ratingovú stupnicu CRA Ratingu. Odvtedy môže CRA udeliť slovenským subjektom dlhodobý medzinárodný CRA Rating (čo vyjadruje schopnosť hodnoteného subjektu splácať svoje dlhodobé záväzky denominované v cudzích menách v plnej výške a včas) na úrovni Baa-, teda už aj z oblasti investičného pásma. Doteraz mohli subjekty hodnotené na Slovensku získať maximálne dlhodobý medzinárodný CRA Rating na úrovni Ba+, ktorý sa nachádzal v oblasti špekulatívneho pásma. V súvislosti s týmto zmenami začala CRA RATING AGENCY znovu monitorovať všetky slovenské subjekty, ktorým doteraz udelila CRA Rating. Mesto Trenčín je prvým subjektom, pri ktorom agentúra pristúpila k zlepšeniu výhľadu zo stabilného na pozitívny. Táto zmena znamená, že v horizonte jedného roku môže agentúra pristúpiť k zvýšeniu jeho dlhodobého medzinárodného CRA Ratingu. Mestu Trenčín ako druhému mestu na Slovensku bol udelený rating dňa 21.6.2001 – dlhodobý medzinárodný/lokálny CRA Rating na úrovni Ba+/skAa a krátkodobý CRA Rating skP-1 so stabilným výhľadom, pričom zo strany CRA to je v súčasnosti najlepšie hodnotený slovenský subjekt.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS