ČLÁNOK
CRA udelila dlhodobý medzinárodný rating mestu Poprad
20. augusta 2002

CRA Rating Agency, a.s. (CRA) udelila mestu Poprad dlhodobý medzinárodný CRA Rating na úrovni Ba+, čo znamená, že mesto má schopnosť splácať svoje dlhodobé záväzky denominované v cudzích menách. Ohodnotenie mesta je len o jeden stupeň nižšie ako hodnotenie Slovenskej republiky. „Ďalej bol mestu Poprad udelený dlhodobý lokálny CRA Rating na úrovni skAA- a krátkodobý lokálny CRA Rating na úrovni skP-1,“ informovali agentúru SITA predstavitelia ratingovej agentúry.

„Udelené známky sú jedny z najvyšších v rámci investičného pásma, aké agentúra udelila komunálnym subjektom na Slovensku a radia Poprad medzi veľmi bonitné subjekty s vysokou schopnosťou splácať svoje dlhodobé záväzky v slovenských korunách,“ skonštatovali predstavitelia CRA. Výhľad ratingu mesta Poprad je stabilný. Ako skonštatoval riaditeľ CRA pre SR Ľubomír Dubecký, Poprad je piatym komunálnym subjektom, ktorému agentúra po svojom vstupe v marci 2001 na slovenský trh pridelila rating. Rozhodnutie CRA udeliť mestu Poprad uvedené hodnotenie sa opiera hlavne o existujúcu silnú finančnú základňu mesta a hospodársku situáciu mikroregiónu. „Agentúra privítala reštrukturalizáciu mestských príspevkových organizácií a zároveň pozitívne vníma aj výšku plánovaných investičných výdavkov na rok 2002,“ doplnili predstavitelia CRA. Z hľadiska schopnosti mesta splatiť svoje finančné záväzky agentúra predpokladá, že táto bude pri dodržaní opatrného prístupu k hospodáreniu aj do budúcnosti dobrá. Agentúra prihliadala aj na výšku a štruktúru zadlženia mesta Poprad a z neho vyplývajúcu dlhovú službu. Celkové zadlženie Popradu predstavovalo ku koncu vlaňajška 97,6 mil. Sk, čo predstavuje 32 % bežných príjmov roku 2000. Mesto tak s rezervou spĺňa zákonné požiadavky na výšku zadlženia samosprávy, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2005. Podľa názoru CRA nie je momentálna výška celkového dlhu mesta Poprad výrazne problematická. „Súčasnú mieru zadlženia mesta vnímame ako primeranú možnostiam mesta,“ povedal analytik CRA Miroslav Kňažko.

Mesto Poprad je kultúrnym, správnym a hospodárskym centrom podtatranského regiónu. Nachádza sa 340 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy, neďaleko hraníc s Poľskou republikou a je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Podľa počtu obyvateľov patrí medzi pätnásť najväčších slovenských miest. Z hľadiska vnútroštátneho usporiadania je sídlom okresu.

CRA je lokálna ratingová agentúra s pôsobnosťou v ČR a SR a je jediným pridruženým členom ratingovej agentúry Moody’s v strednej Európe. Na trhu pôsobí päť rokov a ratingom ohodnotila viac ako 80 subjektov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS