ČLÁNOK
CRA potvrdila rating akciovej spoločnosti B.O.F.
16. októbra 2002

CRA Rating Agency, a.s. (CRA) po ročnom prehodnotení potvrdila akciovej spoločnosti B.O.F. dlhodobý medzinárodný rating na úrovni Ba, ktorý zaraďuje spoločnosť medzi subjekty schopné plniť si svoje splatné záväzky avšak s neistou budúcou úrovňou rizika. Agentúra tiež potvrdila zaradenie B.O.F. do investičného pásma s dlhodobým lokálnym ratingom skA, čím sa podnik radí medzi kvalitné subjekty s nadpriemernou schopnosťou splácať svoje budúce záväzky. Krátkodobý rating ponechala CRA na úrovni skP-2, ktoré vyjadruje pomerne silnú schopnosť spoločnosti splácať svoje krátkodobé záväzky v slovenských korunách. Výhľad ratingu spoločnosti B.O.F. je naďalej stabilný. Informoval o tom riaditeľ CRA pre SR Ľubomír Dubecký.

Pod potvrdenie ratingu sa podpísalo najmä postavenie spoločnosti na lízingovom trhu, jej dlhoročné skúsenosti a neustále zlepšujúce sa hospodárske výsledky. Za obmedzujúce faktory pre hodnotenie ratingová agentúra považuje prístup k finančným zdrojom a silnú konkurenciu na relevantnom trhu. Vzhľadom na rastúci objem obchodov, rast konkurencie a pokles dosahovaných marží CRA odporúča spoločnosti naďalej dodržiavať doterajší obozretný prístup k tvorbe opravných položiek na pohľadávky.

Lízingová spoločnosť B.O.F. dosiahla v prvom polroku hrubý zisk vo výške 81 mil. Sk a k 30. júnu evidovala 12 438 živých zmlúv v obstarávacej cene bez dane z pridanej hodnoty (DPH) 8,011 mld. Sk. V prvom polroku uzatvorila 3 639 nových zmlúv v objeme 2,085 mld. Sk v obstarávacích cenách bez DPH, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 48,5 %.

CRA, ktorá je jedinou afiláciou ratingovej agentúry Moody’s Investor Service v strednej Európe, ohodnotila na Slovensku už viac ako 15 subjektov. Medzi nimi aj mestá Trenčín, Spišská Nová Ves, Poprad, Považská Bystrica, spoločnosti Transpetrol, Hornonitrianske bane Prievidza, poisťovňu Ergo alebo Slovenskú poštu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS