ČLÁNOK
CR má najviac priamych zahranicných investícií z krajín strednej a východnej Európy
11. apríla 2003

Najlepšia medzi tranzitívnymi ekonomikami krajín strednej a východnej Európy v príleve priamych zahranicných investícií (PZI) na jedného obyvatela bola koncom minulého roka Ceská republika (CR). Prílev PZI v Cechách na obyvatela vlani predstavoval 3 770 USD, zatial co v prípade druhého Madarska to bolo hlboko pod 3 000 USD. Podla analytika Ceskoslovenskej obchodnej banky (CSOB) Petra Dufka je však v súcasnosti pre investorov znacne atraktívne Slovensko, a to práve na úkor CR. „Príkladom toho môže byt rozhodnutie automobilky PSA umiestnit svoju továren práve na Slovensku, a nie v Polsku, Madarsku, ci Cechách,“ uviedol Dufek.

Z vlanajšej investicnej pozície, ktorú vo štvrtok zverejnila Ceská národní banka, vyplýva, že ceské podnikatelské subjekty investujú predovšetkým do zahranicných cenných papierov. „Hlavným motívom zvýšených portfóliových investícií v zahranicí bola zrejme snaha o diverzifikáciu portfólia a zámer využit zaujímavejšie investicnejšie príležitosti v zahranicí,“ povedal dalej Dufek. Pozitívom je podla neho aj to, že ceské subjekty vlastnia viacej zahranicných cenných papierov v podobe portfóliových investícií, ako zahranicní investori v CR.

„Naopak pre ostatné kandidátske krajiny v strednej Európe je charakteristické, že zahranicní investori vlastnia omnoho viac ich cenných papierov, co je dané aj vyšším štátnym domácim a zahranicným dlhom týchto krajín,“ dodal analytik CSOB. Preto sa dá casom ocakávat, že s rastúcim štátnym dlhom CR sa bude zvyšovat aj aktivita zahranicných investorov v Cechách.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS