ČLÁNOK
ČR a Maďarsko napredujú, Poľsko však zaostáva
12. decembra 2001

Ekonomiky Českej republiky a Maďarska si počínajú veľmi úspešne, pričom vstupujú do roku, ktorý má kľúčový význam pre ich snahy o pričlenenie k Európskej únii (EÚ). Napriek spomaleniu ekonomického rastu v európskych krajinách zaznamenávajú ČR a Maďarsko pokles inflácie a výrazný ekonomický rast. Najväčšia krajina stredoeurópskeho regiónu – Poľsko – má však značné problémy so spomaľovaním ekonomického rastu, čo môže spochybniť schopnosť krajiny vstúpiť do EÚ v roku 2004 spolu s ostatnými poprednými kandidátmi. „ČR a Maďarsko sú podstatne ďalej v rámci rozvoja infraštruktúry a reštrukturalizácie ich ekonomík ako Poľsko. To neznamená, že nevstúpia do EÚ spoločne, momentálne sa však nachádzajú v rozdielnych fázach ekonomického cyklu,“ povedal Martin Hlušek zo Standard Bank v Londýne.

Hrubý domáci produkt (HDP) ČR vzrástol v treťom štvrťroku v reálnom vyjadrení medziročne o 3,2 %, čo naznačilo, že problémy globálnej ekonomiky a posilnenie českej meny vplývali na českú ekonomiku iba v obmedzenom rozsahu. Viceguvernér českej centrálnej banky Luděk Niedermayer očakáva pokračovanie silného rastu, ale oslabenie ekonomického rastu v Nemecku, ktoré je najväčším odbytovým trhom ČR, by malo vplývať na hospodárstvo ČR v priebehu roku 2002. Maďarsko zaznamenalo v treťom štvrťroku rast HDP o 3,7 %. ČR aj Maďarsko očakávajú za celý tento rok miery ekonomického rastu medzi 3 % a 4 %. Poľsko, ktoré udržiavalo úrokové sadzby na vysokých úrovniach s cieľom utlmiť infláciu a domáci dopyt, bude však pravdepodobne zasiahnuté tvrdšie, pretože spotreba a investície sú príliš slabé, aby povzbudili rast HDP krajiny. Analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, znížili svoj odhad ekonomického rastu v Poľsku siedmy mesiac v poradí, pričom v priemere očakávajú za tento rok rast HDP krajiny o 1,3 % v porovnaní s minuloročnou mierou 4 %. Odhady budúcoročného ekonomického rastu v Poľsku kolíšu okolo úrovne 1 %.

Niektorí odborníci argumentujú, že rozšírenie EÚ treba oddialiť do roku 2005 s cieľom poskytnúť Poľsku viac času na prípravu, s čím nesúhlasia ostatné kandidátske krajiny. Všetky tri krajiny však úspešne tlmia infláciu. Maďarsko zaznamenalo pokles medziročnej miery inflácie v novembri na 7,1 %, vďaka čomu sa pravdepodobne podarí splniť cieľ centrálnej banky pre koncoročnú mieru medzi 7,0 a 7,5 %. Miery inflácie v ČR a Poľsku sa pohybujú pod hranicou 5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS