ČLÁNOK


,

Compaq a Hewlett-Packard pod jednou strechou
22. marca 2002

Akcionári spoločnosti Compaq Computer Corp schválili zlúčenie so spoločnosťou Hewlett-Packard Co (HP). Hodnota fúzie dosahuje 20 mld. USD a je doteraz najväčším zlúčením v sektore výrobcov počítačov. Na rozdiel od hlasovania v spoločnosti HP, kde proti fúzii ostro vystupovala opozičná skupina vedená synom zakladateľa Walterom Hewlettom, v spoločnosti Compaq hlasovanie prebehlo hladko s jednoznačným pomerom hlasov 9:1.

„Som rád, že akcionári spoločnosti Compaq vidia silu, ktorú umožňuje fúzia týchto dvoch významných spoločností, a vyjadrili podporu predstavenstvu a manažmentu,“ povedal Michael Capellas, predseda predstavenstva a najvyšší výkonný predstaviteľ spoločnosti Compaq. „Silné stránky spoločností Compaq a HP sa výhodne dopĺňajú a poskytujú jedinečnú príležitosť zmeniť tvár odvetvia informačných technológií. Oficiálne overenie výsledkov hlasovania akcionárov HP ešte stále prebieha, my sme však neustále pripravení realizovať výnimočnú hodnotu, ktorú naši zákazníci, zamestnanci a akcionári očakávajú.“

„V konečnom dôsledku je táto fúzia o vedúcom postavení na trhu. Sme pripravení kráčať dopredu,“ povedal Capellas.

Okrem predmetu hlasovania malo zhromaždenie akcionárov Compaq len málo spoločné s nepokojným zhromaždením akcionárov Hewlett-Packard. Otázky akcionárov sa týkali predovšetkým platu a postavenia Michaela Capellasa ako prezidenta kombinovanej spoločnosti. Akcionári zlúčenie podporovali, pretože zlúčenie Compaq s HP by malo spoločnosť opäť vyniesť na prvé miesto v obchode s osobnými počítačmi.

Compaq Computer Corporation bola založená v roku 1982 a je vedúcim globálnym poskytovateľom informačno-technologických produktov, služieb a riešení pre podnikových zákazníkov. Spoločnosť Compaq navrhuje, vyvíja, vyrába a predáva informačno-technologické vybavenie, softvér, služby a riešenia, vrátane špičkových podnikových úložných a počítačových riešení, stabilných riešení pre kritické podnikové aplikácie, komunikačných produktov, stolových a prenosných osobných počítačov, a osobných zariadení pre zábavu a prístup do internetu, ktoré sa predávajú vo viac ako 200 krajinách – priamo, alebo prostredníctvom siete autorizovaných marketingových partnerov spoločnosti Compaq. Informácie o spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti Hewlett-Packard Company (NYSE:HWP), odvolávajúc sa na predbežný odhad splnomocneného právneho zástupcu spoločnosti na základe hlasovania jednotlivých zástupcov akcionárov, sa domnieva, že získalo dostatočný počet hlasov, ktoré boli potrebné na schválenie fúzie s firmou Compaq Computer Corporation (NYSE:CPQ). Spoločnosť zároveň upozorňuje, že zatiaľ nejde o oficiálne výsledky hlasovania.

Oficiálne potvrdenie výsledkov hlasovania nezávislými hlasovacími komisármi z firmy IVS Associates sa očakáva v priebehu niekoľkých budúcich týždňov. Tieto potvrdené výsledky budú bez meškania ohlásené v momente, keď budú k dispozícii.

„Tešíme sa zo skutočnosti, že akcionári spoločnosti HP chápu presvedčivé strategické a ekonomické výhody fúzie, a že rozhodná väčšina akcií, ktoré sa nespájajú s rodinami zakladajúcich členov pánov Hewletta a Packarda (vrátane ich nadácií), bola očividne použitá na hlasovanie v prospech tejto transakcie,“ povedala Carly Fiorina, predsedkyňa predstavenstva a výkonná riaditeľka spoločnosti HP. „Toto predstavenstvo zostáva aj naďalej odhodlané prinášať akcionárom spoločnosti udržateľnú hodnotu ich investovaných prostriedkov. Veríme, že s takouto podporou zo strany našich akcionárov dostala spoločnosť HP historickú príležitosť postaviť sa na čelo rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia a príležitosť ďalej budovať na našej hrdej histórii založenej na inováciách a nápadoch.“

„Ďakujeme za podporu, ktorej sa nám od našich akcionárov, zamestnancov a zákazníkov dostalo počas tohto zložitého boja o ďalšie smerovanie spoločnosti. Intenzívna diskusia počas celého tohto zápasu vyplavila na povrch mnoho dôležitých otázok, a tak nás ešte lepšie pripravila na samotné zlúčenie a na výzvy trhu, ktoré ležia pred nami. Teraz však pre nás všetkých – tých, ktorí podporovali fúziu, aj tých, ktorí ju odmietali – prišiel čas, aby sme opäť raz začali ťahať za jeden povraz v mene spoločného prospechu pre spoločnosť.“

„Tešíme sa na hlasovanie akcionárov spoločnosti Compaq a na oficiálne potvrdenie jeho výsledkov. Očakávame, že sa nám našu fúziu po potvrdení hlasovania podarí dokončiť vo veľmi krátkom čase – čo nám umožní rýchlo začať s implementáciou rozsiahlych integračných plánov, ktoré sme pripravovali počas dlhých minulých mesiacov. Dnešné hlasovanie je začiatkom procesu budovania ešte väčšej spoločnosti HP. Leží pred nami veľké množstvo práce. Pri našom prechode na reálne využitie potenciálu tohto spojenia si však veríme a sme si našou prácou istí.“

Hewlett-Packard Company – špičkový celosvetový poskytovateľ výpočtových a modelových riešení a služieb – sprístupňuje moderné technológie a ich výhody všetkým, podnikom i jednotlivcom. Vo fiškálnom roku 2001 spoločnosť HP dosiahla celkový príjem 45,2 miliardy USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS