ČLÁNOK
Colné a daňové príjmy boli v prvom polroku 55,7 mld. Sk
9. júla 2001

sColné a daňové príjmy Colnej správy SR za prvý polrok predstavovali spolu 55,706 mld. Sk. V medziročnom porovnaní sa celkové príjmy z ciel a daní zvýšili o vyše 30 %. Informovala o tom na hovorkyňa Colného riaditeľstva SR Silvia Balázsiková.

Z celkových príjmov tvorilo clo len necelé 2 % v hodnote 1,588 mld. Sk. Spotrebné dane vo výške 3,938 mld. Sk a daň z pridanej hodnoty 50,141 mld. Sk spolu predstavovali viac ako 97 % príjmov. Zvyšok vo výške 39 mil. Sk tvorili ostatné príjmy. V prvom polroku colníci zaznamenali pokles colných príjmov oproti predpísanému plneniu o 314 mil. Sk. Podľa Balázsikovej pokles colných príjmov je dôsledkom každoročného znižovania colných sadzieb podľa medzinárodných dohôd.

V roku 2001 colníci riešili 29 podaní fyzických a právnických osôb, pri ktorých bol zaistený tovar v celkovej hodnote 10,8 mil. Sk, pričom únik na colnom dlhu predstavoval 16,6 mil. Sk. Najväčším prípadom odhalenej nezákonnej prepravy bolo zaistenie vyše 22 tis. kartónov cigariet neoznačených kontrolnou známkou a nelegálneho dovozu textilu v celkovej hodnote 1,2 mil. Sk.

S platnosťou nového colného zákona od júla 2001 sa colná hodnota prepočítava novým spôsobom a bezcolný limit sa zvyšuje zo 6000 Sk na 175 EUR u osôb starších ako 15 rokov. U cestujúcich mladších ako 15 rokov je oslobodený tovar v osobnej batožine v hodnote 90 EUR. Podľa Balázsikovej to však nebude mať výrazný vplyv na colné a daňové príjmy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS