ČLÁNOK
Čo s pudom sebazáchovy?
13. septembra 2002

Výklad slovenského Trestného zákona uvádza, že na to, aby bolo vylúčené protiprávne konanie človeka, ktorý sa bráni, sa musí zaskočená obeť rozhodnúť, akým spôsobom sa ubrániť, aby neprekročila primerané medze, hoci všetky výhody sú na strane útočníka.

Ak sa postavíme na stranu tých, ktorí sa domnievajú, že zbraň do rúk napadnutého nepatrí, veľmi rýchlo dôjdeme k záveru, že pokiaľ nás útočník ohrozuje palnou alebo chladnou zbraňou (nôž, sekera, dýka, šabľa či meč), môžeme azda iba utiecť. Odborníci na sebaobranu odporúčajú tvrdé obranné chmaty z bojových športov. Ich nácvik však trvá najmenej päť rokov. Útočník zachvátený veľkou dávkou agresie navyše nevníma bolesť. Nádej na odvrátenie jeho útoku je pre bežného občana veľmi malá. Často mu nepomôže ani plynový sprej. Podmienkou úspechu jeho použitia je, že útočník nie je ozbrojený ani nadmieru brutálny. V opačnom prípade brániaci sa len stráca čas a dôležitú vzdialenosť potrebnú na účinnú obranu. Rýchly agresor zvyčajne obeť zneškodní skôr, než napríklad stačí použiť paralyzátor. Obrancovi v zmätku navyše robí ťažkosti správne namieriť plynový sprej. Najdôležitejším a najúčinnejším pravidlom sebaobrany je nepustiť útočníka bližšie než na tri metre, čo paralyzátor alebo plynový sprej neumožňujú. Či chceme, alebo nie, k slovu prichádza palná zbraň, ktorá aj v stave nečinnosti môže v ruke obrancu vyvolať efekt hrozby.

Účinná obrana

Okrem scén z akčných filmov úplne neriešiteľné sú situácie, keď sa človek stane obeťou útoku skupiny. Čokoľvek okrem krátkej palnej zbrane nemá v tej chvíli nádej. Napríklad plynová pištoľ je v tomto okamihu neúčinná hračka. V takomto čoraz častejšom prípade sa pri prvom náznaku útoku vyplatí zacieliť skutočnou zbraňou a pokúsiť sa agresorov zastrašiť. Ak napriek tomu útok pokračuje, rozpaky nie sú na mieste.

Podľa odborníkov je absurdné požadovať od brániaceho sa, aby strieľal útočníkom na nohy. Pravdepodobnosť vyradenia z boja je malá. Ak skupina útočníkov aj napriek výstrelu v útoku pokračuje, napadnutý by sa mal pokúsiť o útek a pri úteku strieľať na útočníkov.

V najhoršej situácii sú starí, resp. chorí ľudia. Ak nemajú možnosť brániť sa so zbraňou v ruke, zákonite ich premôže ktorýkoľvek útočník. V prvej línii ohrozených sa po roku 1989 ocitli poštové doručovateľky. Po sérii lúpežných prepadnutí poštových doručovateliek Slovenská pošta vyriešila problém svojsky. Väčšina dôchodcov si po peniaze chodí na poštový úrad. Dôchodca – slobodný občan sa v prípade ohrozenia musí s agresorom pobiť sám. Pomôcť by mohol napríklad ozbrojený sprievod poštových doručovateliek.

Právo a etika

Nespravodlivé násilie sa šíri ako rozliata voda. Spoločnosti nezostáva nič iné, ako zastaviť ho spôsobom, ktorému jeho pôvodcovia rozumejú. Keď to nejde inak, tak trebárs so zbraňou v ruke.

Každý, kto si chce zadovážiť zbraň, by sa mal hlboko zamyslieť nad možnosťami jej použitia. V prípade napadnutia totiž nebude mať dostatok času na premýšľanie o všetkých možných dôsledkoch konania. Treba sa oboznámiť s paragrafmi Trestného zákona, ktoré hovoria o nutnej obrane a konaní v krajnej núdzi. O každom prípade obrany so zbraňou v ruke totiž rozhoduje súd. O nutnú obranu v žiadnom prípade nejde, ak už útok skončil, alebo ak obrana prešla do vzájomnej potýčky. Primeranosť obrany súd posudzuje nielen podľa použitých zbraní, ale v celkovom kontexte. Do úvahy berie razanciu útoku, iné možnosti zabránenia útoku a pod. Za primeranú obranu sa napríklad nepovažuje streľba obrancu po facke od útočníka. Posudzovanie nutnej obrany a konania v krajnej núdzi sú zložité právne úkony. V každom prípade je víťazom ten, kto dokáže krízovú situáciu vyriešiť bez násilia.

Obava slušných ľudí pred nekvalifikovanými súdnymi rozhodnutiami prípadov nutnej obrany je jedným z dôvodov, prečo takmer nik nejde napadnutému na pomoc. Naše súdy spôsobili, že darebáci sa palnej zbrane v rukách slušného človeka väčšinou neboja. Ani policajti nemajú istotu, kedy môžu palnú zbraň použiť. Preto často konajú váhavo a oneskorene. Doplácajú na to vlastným životom.

Pri možnej obrane pred útočníkom treba uplatňovať tri zásady. Po prvé: občan má právo účinne sa brániť nespravodlivému násiliu útočníka, ktorý ohrozuje jeho život a telesnú nedotknuteľnosť, dôstojnosť, česť alebo majetok. Proti týmto ujmám má právo brániť, či pomáhať brániť iných občanov. Po druhé: svoju obranu je napadnutý oprávnený viesť tak, aby riziko jeho vlastného zranenia bolo pri útoku agresora minimálne.

Po tretie: za škodu, ktorú pri obrane svojej osoby spôsobí útočníkovi, zodpovednosť musí niesť útočník.

Nutná obrana

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci a lebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak bola obrana celkom zjavne neprimeraná spôsobu útoku.

Krajná núdza

Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu, chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť inak alebo spôsobený následok je rovnako závažný alebo ešte závažnejší než ten, ktorý hrozil.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS