ČLÁNOK
ČNB neprijala žiadne rozhodnutia, zmenila prognózy vývoja
2. novembra 2001

Banková rada České národní banky (ČNB) neprijala žiadne menové rozhodnutia, výrazne však zmenila prognózy rastu cien a vývoja českej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Bez ďalších podrobností to uviedla hovorkyňa českej centrálnej banky Alice Frišaufová.

ČNB upravila svoju prognózu vývoja indexu spotrebiteľských cien (CPI) ku konci roku 2001 na 4,7 až 5 % z rozpätia 5,7 až 6,3 %, ktoré očakávala na konci augusta. Na konci roku 2002 by sa mala inflácia ustáliť v koridore 3,3 až 4,7 %, čiže o 0,2 percentuálneho bodu nižšie, ako predpokladala v auguste. ČNB zmenila aj výhľad čistej inflácie pre koniec tohto roku na 3 až 3,4 % z augustových 4,3 až 5 %. Cieľ čistej inflácie pre rok 2001 má banka stanovený na 2 až 4 %.

ČNB revidovala aj svoju júlovú prognózu hospodárskeho rastu na budúci rok, ktorý by sa mal z pôvodne očakávaných 4,5 % znížiť na 3,9 %. Odhad tempa rastu HDP v tomto roku banka znížila z predchádzajúcich 3,8 % na 3,6 %.

Najzávažnejšie strednodobé riziko makroekonomického vývoja vidí ČNB naďalej vo vývoji verejných financií. Celkový deficit verejných financií očistený od privatizačných príjmov by sa mal v tomto a budúcom roku pohybovať v rozmedzí 5 až 7 mld. CZK. Prehlbovanie deficitu verejných financií sa odrazí v ďalšom raste verejného dlhu, ktorý by mal koncom roku 2002 dosiahnuť podľa ČNB zhruba 25 % hrubého domáceho produktu ČR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS