ČLÁNOK
CMSP má zharmonizovať štatistické registre v SR s EÚ
20. marca 2002

Cieľom prvého Cenzu malých a stredných podnikov (CMSP), ktorý bude počas marca až júna realizovať Štatistický úrad SR (ŠÚ), je dosiahnuť kompatibilitu štatistických registrov v SR s európskymi. Ako na utorkovej tlačovej besede povedal predseda ŠÚ Peter Mach, cenzus bude aktualizovať databázu právnických osôb a živnostníkov v kategórií malých a stredných podnikov, s ktorými ŠÚ nemá kontakt, ani údaje o súčasnom stave ich ekonomickej aktivity. Ako dodal Mach, CMSP bude dotovaný čiastkou 15 mil. Sk zo štátneho rozpočtu a sumou 500 tis. eur z programu Phare.

ŠÚ v rámci CMSP osloví približne 122 tis. podnikateľských jednotiek, čo je zhruba tretina z ich celkového počtu a jeho realizáciou poveril 200 anketárov. Najviac jednotiek v počte 35 000 ŠÚ eviduje v Bratislavskom kraji, v Nitrianskom kraji ich počet prevyšuje 14 500 a v Košickom kraji dosahuje približne 13 000 jednotiek. Z celkového počtu subjektov, ktoré ŠÚ osloví, tvoria právnické osoby viac ako štvrtinu. Väčšine podnikateľov budú dotazníky zasielané poštou. V prípade, že subjekt neodpovie, anketár navštívi podnik osobne. Zisťovanie sa zameria predovšetkým na klasifikáciu predmetu činnosti a aktuálny stav subjektov.

CMSP realizuje ŠÚ v rámci národného programu Phare v twinningovej spolupráci so španielskymi a rakúskymi štatistikmi. Zber údajov z dotazníkov sa uskutoční do konca júla a úrad výsledky cenzu zverejní v druhej polovici tohto roka, prípadne začiatkom roka 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS