ČLÁNOK
Citibank Slovakia za deväť mesiacov so ziskom 365,7 mil. Sk
31. októbra 2001

Citibank Slovakia, a.s. hospodárila počas prvých deviatich mesiacov so ziskom 365,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky pritom predstavovala 26,114 mld. Sk a počas posledných troch mesiacov stúpla o 5 %. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

V aktívach banky boli najdôležitejšou položkou úvery poskytnuté klientom, ktoré predstavovali 15,717 mld. Sk. Na celkovej bilančnej hodnote sa tak podieľali viac ako 60 percentami. Na účtoch v iných peňažných ústavoch Citibank Slovakia držala 5,835 mld. Sk. V centrálnej banke, v pokladničnej hotovosti a šekových poštových účtoch mala 1,192 mld. Sk. Z celkových zdrojov banka investovala do dlhopisov verejného sektora 1,959 mld. Sk.

Vklady klientov sa na celkových zdrojoch banky podieľali 72,6 percentami a ku koncu septembra predstavovali 18,954 mld. Sk. Citibank Slovakia evidovala záväzky voči iným bankám vo výške 3,2 mld. Sk. Jej základné imanie predstavovalo 1,650 mld. Sk a rezervy 117,4 mil. Sk.

Banka zaznamenala v minulom roku zisk po zdanení vo výške 614,5 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 122 %. Bilančná suma banky dosiahla 25,6 mld. Sk, pričom v porovnaní s rokom 1999 stúpla o 90 %. Banka evidovala dvojtretinový medziročný nárast poskytnutých úverov, ktoré predstavovali ku koncu minulého roka 10,9 mld. Sk. Objem vkladov klientov sa zvýšil o 8,6 mld. Sk na takmer 15,5 mld. Sk. Vlastné imanie banky presiahlo 3 mld. Sk.

Citibank (Slovakia) poskytuje svoje služby výhradne právnickým osobám a má obchodné vzťahy s viacerými spoločnosťami a finančnými inštitúciami na Slovensku. Banku založila v roku 1995 Citibank Overseas Investment Corporation ako svoju 100-percentnú dcéru. Spoločnosť je súčasťou americkej finančnej skupiny Citigroup.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS