ČLÁNOK
Citibank Slovakia dosiahla v prvom polroku zisk 244,3 mil. Sk
1. augusta 2001

Hospodárenie Citibank Slovakia (CS) za prvý polrok tohto roka skončilo so ziskom 244,3 mil. Sk. Ziskovosť banky v tomto roku tak vykazuje stúpajúcu tendenciu, keď kladný hospodársky výsledok oproti prvému štvrťroku vzrástol o 60,862 mil. Sk a dosiahol 152,601 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Zisk CS z finančných činností v druhom štvrťroku dosiahol 323,19 mil. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady banky predstavovali 108,532 mil. Sk, čo je v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom nárast o 6,18 %. Oproti prvému štvrťroku v období apríl až jún banka znížila tvorbu rezerv a opravných položiek o takmer polovicu na úroveň 20,867 mil. Sk.

Bilančná suma CS zaznamenala za apríl až jún tohto roka nárast o 13,15% a dosiahla 24,863 mld. Sk. Najväčší nárast na strane pasív zaznamenali úsporné vklady, ktorých objem sa zvýšil o 38,24 % na 12,153 mld. Sk. Celková suma záväzkov banky voči klientom predstavovala 16,652 mld. Sk. Záväzky voči bankám dosahovali 2,959 mld. Sk.

Najväčšiu zložku aktív CS aj naďalej tvorili úvery poskytnuté klientom v súhrnom objeme 15,920 mld. Sk. Ich objem sa však v období apríl až jún výrazne zvýšil, keď štvrťročný rast dosiahol 45,52%. Štandardné úvery a štandardné úvery s výhradou predstavovali koncom júna 83,9 % celkového úverového portfólia. Klasifikované pohľadávky CS dosahovali 59,49 mil. Sk, čo tvorilo 0,374 % úverov banky. V ostatných bankách mala CS uložené peňažné prostriedky v objeme 3,067 mld. Sk.

Kapitálová primeranosť Citibank Slovakia dosahovala koncom júna 12,02%, pričom kapitál banky bol 2,314 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS