ČLÁNOK
Citibank na Slovensku v prvom štvrťroku so ziskom 91,7 mil. Sk
10. mája 2001

Citibank (Slovakia), a.s. Bratislava hospodárila v prvom štvrťroku so ziskom 91,7 mil. Sk. Tento výsledok výrazne ovplyvnila tvorba rezerv a opravných položiek, keď banka ku koncu marca vytvorila až 26,9 mil. Sk rezerv a viac ako 13,3 mil. Sk opravných položiek. Na druhej strane pritom rozpustila len 578 tis. Sk opravných položiek. Celkové náklady banky dosiahli 576,8 mil. Sk pri výnosoch vo výške 668,5 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky od začiatku roka klesla o takmer 14 % na 21,9 mld. Sk. Približne polovicu celkových aktív predstavovali úvery poskytnuté klientom, ktoré dosiahli 10,9 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho tvorili len 60,1 mil. Sk. Účty ostatných bánk sa na majetku banky podieľali sumou 3,1 mld. Sk a pokladničné hodnoty a účty emisných bánk a šekové poštové účty tvorili 2,6 mld. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach banka umiestnila 2,6 mld. Sk.

Takmer 60 % celkových zdrojov banka získala od klientov, keď ku koncu marca evidovala 12,9 mld. Sk záväzkov voči klientom. Základné imanie banky dosiahlo ku koncu štvrťroka 1,65 mld. Sk a rezervy 81,6 mil. Sk. Voči ostatným bankám evidovala Citibank záväzky vo výške 2,9 mld. Sk.

Banka zaznamenala v minulom roku zisk po zdanení vo výške 614,5 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 122 %. Bilančná suma banky dosiahla 25,6 mld. Sk, pričom v porovnaní s rokom 1999 stúpla o 90 %. Banka evidovala dvojtretinový medziročný nárast poskytnutých úverov, ktoré predstavovali ku koncu minulého roka 10,9 mld. Sk. Objem vkladov klientov sa zvýšil o 8,6 mld. Sk na takmer 15,5 mld. Sk. Vlastné imanie banky presiahlo 3 mld. Sk.

Citibank (Slovakia) poskytuje svoje služby výhradne právnickým osobám a má obchodné vzťahy s viacerými spoločnosťami a finančnými inštitúciami na Slovensku. Banku založila v roku 1995 Citibank Overseas Investment Corporation ako svoju 100-percentnú dcéru. Spoločnosť je súčasťou americkej finančnej skupiny Citigroup.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS