ČLÁNOK




Čitatelia The Economist vysoko hodnotia Maďarsko
23. januára 2001

Po minuloročnej publikácii série článkov v britskom týždenníku The Economist získali čitatelia oveľa pozitívnejší obraz o maďarskej ekonomike. Oznámili to predstavitelia marketingového oddelenia vydavateľstva periodika. Vydávanie série článkov pod názvom „Hungarian Economic Panorama“ sponzorovalo ministerstvo hospodárstva a viaceré súkromné firmy. Ministerstvo v minulom roku investovalo na tento účel 50 miliónov forintov prostredníctvom Maďarskej agentúry pre rozvoj obchodu a investícií.

V období od augusta a novembra minulého roku rozposlal The Economist 1600 dotazníkov, a od júla do septembra sa skontaktoval s ďalšími 2850 predplatiteľmi. V oboch prípadoch reagovalo na otázky 25 % oslovených čitateľov. Z výsledkov tohto prieskumu vyplýva, že 70 % zúčastnených respondentov (ktorí poslali odpovede na dotazníky) po prečítaní uvedených článkov nadobudlo názor, že v rámci obchodovania s maďarskými podnikmi existujú výborné príležitosti, 43 % respondentov považuje maďarskú pracovnú silu za efektívnu a vysoko-kvalifikovanú, 58 % považuje Maďarsko za politicky stabilnú krajinu a 69 % považuje vstup Maďarska do Európskej únie za užitočný jav pre celú Európu. V prvých 10 mesiacoch minulého roku prišiel do Maďarska zahraničný kapitál v hodnote 1,65 mld. EUR, t.j. o 45 % viac ako v rovnakom období pred rokom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS