ČLÁNOK
Čistý zisk ST sa vlani znížil o 60 %
6. júla 1999

Z neho musel podnik ešte dodatočne odviesť do štátneho rozpočtu 500 mil. Sk, čím sa nerozdelený zisk znížil na 402 mil. Sk v porovnaní s 2,233 mld. Sk v roku 1997.

Prevádzkový zisk spoločnosti sa znížil na 3,974 mld. Sk, keď výnosy vzrástli o 11 % na 16,974 mld. Sk a náklady o 22 % na 13 mld. Sk. Čisté úroky a ostatné poplatky dosiahli výšku 2,257 mld. Sk (675 mil. Sk v roku 1997) a výnosy z pridružených podnikov boli vo výške 34 mil. Sk v porovnaní s 273 mil. Sk rok predtým. Hrubý zisk tak dosiahol výšku 1,751 mld. Sk. Vyplýva to z výročnej správy ST za rok 1998.

Na výnosoch sa 60 percentami podieľalo hovorné, keď za vnútroštátne hovory zákazníci zaplatili 8,217 mld. Sk a za medzinárodné 1,985 mld. Sk. Za hovory z cudziny na Slovensko ST zinkasovali od zahraničných operátorov 1,180 mld. Sk, od tuzemských (EuroTel Bratislava a Globtel GSM) 898 mil. Sk. Pritom je badateľný mierny pokles výnosov z medzinárodného telefónneho styku, pretože výnosy z hovorov do zahraničia klesli o 495 mil. Sk a príjmy od zahraničných operátorov o 28 mil. Sk.

Bilančná suma Slovenských telekomunikácií vzrástla o 18,5 % na 48,955 mld. Sk. Dlhodobé záväzky sa zvýšili o 41 % na 22,095 mld. Sk, u krátkodobých bol rast miernejší – o 26 % na 4,274 mld. Sk. Vlastné imanie sa zvýšilo o 347 mil. Sk na 22,586 mld. Sk.

Slovenské telekomunikácie boli od 1. januára 1999 pretransformované na akciovú spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je štát. V súčasnosti sa pripravuje výberové konanie na kapitálový vstup zahraničného strategického partnera, ktorý by mal formou navýšenia základného imania nadobudnúť maximálne 49-percentný podiel. ST sú majiteľom 25,6 % akcií Poštovej banky, a.s. a 24 % firmy Edivan, a.s., ktorá sa zaoberá zúčtovacími a medzibankovými operáciami. Okrem toho sú ST držiteľom 60 % akcií mobilného operátora EuroTel Bratislava, a.s., ktorý je spoločným podnikom s americkým konzorciom Atlantic West B.V. disponujúcim zvyšnými 40 %. ST poskytujú svoje služby na liberalizovanom telekomunikačnom trhu okrem hlasového prenosu po pevných sieťach, na ktorý majú monopol do 31. decembra 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS