ČLÁNOK
Čistý zisk Slovnaftu padol v roku 1998 na 11 mil. Sk
30. marca 1999

Slovnaft, a.s., Bratislava dosiahol za minulý rok čistý zisk 11 mil. Sk. Vyplýva to z predbežných finančných výsledkov za rok 1998 za materskú spoločnosť, ktoré Slovnaft poskytol Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB). Podľa konsolidovaných finančných výsledkov (podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS) dosiahla spoločnosť čistý zisk 70 mil. Sk. Ako včera zverejnili predstavitelia spoločnosti, zisk pred zdanením za rok 1998 predstavuje 909,6 mil. Sk.
Slovnaft Bratislava uzavrel rok 1997 s hrubým ziskom 3,113 mld. Sk, čistý zisk predstavoval 1,702 mld. Sk. Minuloročný hrubý zisk tak tvorí necelú tretinu zisku z roku 1997. Pod pokles hospodárskeho výsledku Slovnaftu sa podpísali najmä cenový prepad ropy, faktická devalvácia slovenskej meny a rezerva na krytie pohľadávok z domáceho a zahraničného obchodu. Spoločnosť spracovala 5,34 mil. ton ropy. Vo finančnom vyjadrení poklesol predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb oproti roku 1997 o vyše pätinu a dosiahol 31,5 mld. Sk. Predaj na vývoz tvoril 18,18 mld. Sk, čiže 57,7 % celkového predaja a smeroval do 28 európskych krajín. ČR sa na vývoze Slovnaftu podieľala 38 %, na ďalších miestach je Rakúsko, Maďarsko, SRN, Poľsko a Talianska. V roku 1998 preinvestoval Slovnaft 8,03 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS