ČLÁNOK
Čistý zisk Slovenskej sporiteľne za tri mesiace prevýšil plán o 36 %
22. mája 2002

Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) dosiahla v prvom kvartáli podľa medzinárodných účtovných štandardov čistý zisk 338 mil. Sk, ktorý na medziročnej báze klesol o 52 %. Príčinou je nárast ostatných prevádzkových nákladov o 145 mil. Sk z dôvodu zvýšeného odvodu do Fondu ochrany vkladov a nárastu zrážkovej dane o 185 mil. Sk. Informoval o tom člen predstavenstva Štefan Máj. Ako dodal, dosiahnutý hospodársky výsledok prekročil plánovanú úroveň o 36 %.

Prevádzkový zisk banky zostal na rovnakej úrovni ako v marci minulého roku, keď dosiahol zhruba 900 mil. Sk. Čisté úrokové výnosy banky sa zvýšili o 24 % a dosiahli 1,6 mld. Sk. „Čistá úroková marža pritom predstavovala 3,7 %,“ skonštatoval Máj. Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne stúpol o 37 % na 400 mil. Sk. Podľa Mája je to v súlade s trendom zvyšovania týchto výnosov na úkor čistých úrokových príjmov.

Bilančná hodnota banky sa medziročne zvýšila o 7 % a k ultimu marca dosiahla 199,8 mld. Sk. Čistý objem úverov klientom stúpol o 14 % na 27 mld. Sk. Celkovo 67 % z nich podľa Mája predstavovali úvery podnikateľom a zvyšných 23 % úvery fyzickým osobám. Klasifikované úvery sa na celkovom objeme úverov podieľali 6 percentami. Najväčšiu dynamiku rastu zaznamenali hypotekárne úvery pre obyvateľov, ktoré ku koncu marca dosiahli 1,3 mld. Sk.

Najvýznamnejšou položkou aktív banky z hľadiska objemu bolo portfólio cenných papierov, ktoré dosiahlo 98,5 mld. Sk. Z bilančnej sumy tvorilo takmer polovicu. „Zhruba dve tretiny z úverového portfólia predstavovali štátne cenné papiere,“ skonštatoval Máj. Ako dodal, cieľom banky je znížiť podiel cenných papierov v aktívach banky v prospech úverov klientom.

Banka ku koncu marca evidovala 171,7 mld. Sk vkladov klientov. Ich objem vzrástol podobným tempom ako bilančná suma a zvýšil sa o 7,2 %. Podiel primárnych vkladov na pasívach tak dosiahol takmer 86 %. Kapitálová primeranosť banky sa medziročne zvýšila z 21,2 % na 26,4 %. Podľa Mája je to dôsledok zvýšenia kapitálu banky potrebného na výpočet tohto ukazovateľa pri súčasnom poklese rizikovovážených aktív.

SLSP pokračuje v transformačnom procese, ktorý začal po privatizácii banky rakúskou Erste Bank. Ako uviedla predsedníčka predstavenstva Regina Ovesny-Straka, snahou banky je do piatich rokov zvýšiť podiel banky v segmente malých a stredných podnikov z 3 % na 15 %. V súčasnosti banka obsluhuje zhruba 2,7 tis. malých a stredných podnikov. V oblasti asset managementu by mala prostredníctvom dcérskej Sporo Asset Management rozšíriť paletu produktov o ďalšie fondy. Ovesny-Straka predpokladá ich vstup na trh v septembri alebo októbri tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS