ČLÁNOK
Čistý zisk PKB v minulom roku 18,195 mil. Sk
7. apríla 2000

Ako však pre tlačovú agentúru SITA uviedol Ľubomír Pecko zo spoločnosti PKB, na znížení zisku sa podieľala dodatočná tvorba rezerv vo výške približne 261 mil. Sk. „Tvorbou dodatočných rezerv banka zvýšila svoje kapitálové vybavenie a zároveň znížila mieru rizika aktív do budúcnosti. Splnil sa tým aj zámer vnútorného posilnenia pred vstupom zahraničného strategického partnera,“ uviedol Ľ. Pecko. V minulom roku v PKB vykonávala audit spoločnosť Ernest a Young. V roku 1998 predstavoval čistý zisk banky 186,661 mil. Sk.
Bilančná suma banky prekročila k ultimu roka 1999 sumu 20 mld. Sk, keď dosiahla 20,176 mld. Sk. Objem úverov poskytnutých klientom ku koncu decembra medziročne stúpol o 56 mil. Sk na 7,789 mld. Sk. Úverové portfólio PKB tvoria úvery pre mestá a obce a podnikateľské subjekty. Primárne vklady vzrástli z 11,937 mld. Sk v roku 1998 na 14,129 mld. Sk v uplynulom roku a na bilančnej sume tak predstavujú približne 70-percentný podiel. Záväzky voči bankám predstavujú 2,698 mld. Sk a úvery poskytnuté bankám dosiahli 3,799 mld. Sk.
Ako Ľ. Pecko potvrdil, strategickým investorom PKB sa v najbližšom čase stane finančná spoločnosť Dexia Kommunalkredit Holding. Nová spoločnosť chce získať podľa informácii agentúry APA 29,9 % akcií PKB. Transakciu by do polovice apríla mala schváliť Národná banka Slovenska. Holding vznikol ako spoločný podnik nadnárodnej finančnej skupiny Dexia a rakúskej banky Kommunalkredit. Bol založený začiatkom tohto roka a mal by sa špecializovať na finančné investície v komunálnom sektore v krajinách strednej a východnej Európy.
PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Akcionármi banky sú mestá a obce, právnické osoby a v nepatrnej miere individuálni investori. Banka má dcérsku spoločnosť – Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica, ktorá podniká na Slovensku v oblasti životného a neživotného poistenia. Súčasne má banka podiel aj v Kofis, a.s. so sídlom v Žiline, ktorej predmetom činnosti je lízing. PKB má 45 pracovísk na Slovensku, pričom v tomto roku plánuje banka otvoriť približne 5 ďalších pracovísk. Základné imanie banky predstavuje 1,002 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS