ČLÁNOK
Čistý zisk Nafty sa v roku 1998 znížil na polovicu
29. apríla 1999

Podľa nekonsolidovaných audítovaných výsledkov dosiahla Nafta, a.s., Gbely za rok 1998 čistý zisk 152,098 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles o vyše polovicu. Rok 1997 totiž spoločnosť uzavrela s čistým ziskom 317,826 mil. Sk. Pri základnom imaní takmer 3,231 mld. Sk sa čistý zisk na akciu znížil z 98,4 Sk v roku 1997 na minuloročných 47,1 Sk.
Objem výroby vzrástol o 9 % na 3,786 mld. Sk pri vyše 18-percentnom zvýšení tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb na 3,649 mld. Sk. V dôsledku výraznejšieho rastu výrobnej spotreby (o 50 % na 2,359 mld. Sk) ako výroby klesla pridaná hodnota takmer o štvrtinu na 1,448 mld. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok zaznamenal zníženie o 8,8 % na 704,675 mil. Sk. Strata z finančných operácií sa zdvojnásobila, keď dosiahla 352,637 mil. Sk.
Bilančná suma Nafty vzrástla o 11 % na 10,795 mld. Sk, z toho približne tri štvrtiny tvoria stále aktíva. V oblasti obežných aktív prišlo k výraznému zvýšeniu dlhodobých pohľadávok zo 42,366 mil. Sk v roku 1997 na minuloročných 99,516 mil. Sk. Ešte rýchlejšie – až o 180 % – rástli krátkodobé pohľadávky, ktoré dosahujú 1,478 mld. Sk.
Vlastné imanie sa v roku 1998 takmer nezmenilo a predstavuje 6,756 mld. Sk. O necelých 30 % sa zvýšili cudzie zdroje spoločnosti na 3,804 mld. Sk. Nafta Gbely neeviduje žiadne dlhodobé záväzky, krátkodobé záväzky vzrástli o 42 % na 836,805 mil. Sk. Na raste bankových úverov a výpomocí o 23 % na 2,809 mld. Sk sa podieľalo zdvojnásobenie dlhodobých bankových úverov takmer na 1,287 mld. Sk. Bežné bankové úvery klesli o necelých 9 % na 1,523 mld. Sk.
Podľa informácií v médiách by vláda na svojom dnešnom zasadnutí mala rokovať aj o prípadnom novom majiteľovi Nafty Gbely. O Naftu majú záujem traja zahraniční investori z Kanady, USA a Francúzska, pričom najvážnejším kandidátom na kapitálový vstup je kanadská TransCanada International. Počas svojho pracovného stretnutia s ministerkou financií SR Brigitou Schmögnerovou francúzsky minister zahraničného obchodu uviedol Jacques Dondoux, že plynárenská spoločnosť Gaz de France je pripravená investovať do spoločnosti Nafta Gbely zhruba 4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS