ČLÁNOK
Čistý zisk k 31. decembru 1997 dosiahol výšku 276 mil. Sk
5. februára 1998

Creditanstalt, a.s., Bratislava uzatvorila rok 1997 s výsledkom, ktorý vysoko presiahol plánované hodnoty. Čistý zisk k 31. decembru 1997 po zdanení a odpisoch dosiahol výšku 276 mil. Sk, čo oproti roku 1996 predstavuje trojnásobný nárast. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka a hovorkyňa predstavenstva banky Regina Ovesny-Straka. Podstatnú časť tejto sumy podľa jej slov tvoria predovšetkým čisté úrokové výnosy vo výške 382 mil. Sk, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavujú hodnotu 2,5-krát vyššiu. Čisté úrokové výnosy z finančných obchodov sa za uvedené obdobie výrazne zvýšili (79,4 mil. Sk) a rovnako majú významný podiel na dosiahnutom zisku. Hospodársky výsledok v prepočte na 1 pracovníka predstavuje sumu 2,8 mil. Sk, keď k 31. decembru 1997 pracovalo v Creditanstalt Bratislava 96 pracovníkov. Bilančná suma banky dosiahla ku koncu roka 1997 výšku 10,8 mld. Sk, čo oproti roku 1996 predstavuje nárast o približne 25%. O 100-percentný nárast objemu pasív v porovnaní s rokom 1996 na hodnotu 3 mld. Sk sa pričinili predovšetkým progresívne úročené produkty, ako sú termínované vklady a vkladná knižka. Objem aktív sa podľa riaditeľky banky v dôsledku opatrení Národnej banky Slovenska výrazne nezmenil. Na výsledkoch dosiahnutých v roku 1997 sa podieľali i reprezentácie na východnom a strednom Slovensku. Reprezentácia v Košiciach zaznamenala už rok svojej existencie, reprezentácia v Banskej Bystrici so svojou činnosťou začala koncom uplynulého roka. „Creditanstalt sa tak priblížil ku klientom z celého Slovenska, čo mu umožňuje ponúkať kvalitnejšie a pohodlnejšie služby nielen pre existujúcich, ale i pre budúcich klientov,“ dodala R. Ovesny-Straka. Plány na rok 1998 predpokladajú otvorenie novej pobočky v Bratislave a transformáciu reprezentácií na riadne pobočky, čo znamená rozšírenie palety služieb predovšetkým o hotovostný styk, ktorý klienti doteraz k dispozícii nemali.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS