ČLÁNOK
Čistý zisk ČSOB v roku 1999 dosiahol 5,2 mld. Kč
3. marca 2000

Podľa medzinárodných účtovných štandardov (IAS) čistý zisk banky predstavoval úroveň 2,823 mld. Kč.
Podľa vyhlásenia spoločnosti päťmiliardový čistý zisk opakovane potvrdzuje ČSOB v pozícii najúspešnejšej banky v Českej republike, napriek trvajúcej stagnácii ekonomiky v krajine. Vlastné imanie banky, ktoré signalizuje čistú účtovnú hodnotu a silu spoločnosti, vzrástlo o 4 mld. Kč na úroveň 31,5 mld. Kč, čo tiež radí ČSOB v tomto ukazovateli na prvé miesto v ČR. Primárne vklady, ktoré tvoria depozitá klientov a vydané cenné papiere výrazne posilnili o 22 %, pričom v zahraničnej pobočke v SR sa zvýšili depozitá klientov až o 60,9 %.
Banka v uplynulom roku zaznamenala výrazný nárast počtu klientov i objemov ich vkladov. Celkový počet klientov banky za rok 1999 vzrástol o 16 % na 362 tisíc pri počte účtov 787 tis. kusov a súčasne sa zvýšil
podiel ČSOB na celkových vkladoch v ČR, keď dosiahol podiel približne 9 %. Objem záväzkov voči klientom vzrástol o 29,9 mld. Kč. Podiel ČSOB na celkových úveroch poskytnutých v ČR predstavuje približne 8,5 %.
Počet zamestnancov banky v uplynulom roku poklesol o 5 % na 4 710.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS