ČLÁNOK
Čistý zisk Allianz v minulom roku 21,8 mil. Sk
25. februára 2002

Allianz poisťovňa, a.s. hospodárila vlani s predbežným neauditovaným čistým ziskom 21,8 mil. Sk. Jeho výšku ovplyvnili investície do uvedenia povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel a náklady na budovanie predajnej siete v životnom poistení. Informoval o tom Marián Bilík z oddelenia komunikácie poisťovne.

Allianz poisťovňa dosiahla v minulom roku hrubé predpísané poistné vo výške 2,68 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 32,6 %. Predpísané poistné v životnom poistení z toho predstavovalo 690 mil. Sk. Predstavitelia Allianzu sú s týmto výsledkom spokojní a pripisujú ho najmä novému produktu investičného životného poistenia.

V neživotnom poistení vykázala Allianz predpis poistného vo výške 1,99 mld. Sk. „Vývoj neživotného poistenia čiastočne ovplyvnil nárast v predaji motorových vozidiel,“ skonštatoval Bilík. Ako dodal, ďalšou významnou udalosťou bola demonopolizácia zákonného poistenia motorových vozidiel, pri ktorej Allianz uzatvorila viac ako 360 tisíc nových zmlúv, čím prekročila pôvodne plánované hodnoty.

Spoločnosť v minulom roku uzatvorila celkovo 222 848 nových zmlúv a vybavila 38 908 poistných udalostí. Technické rezervy, ktoré poisťovňa tvorí v zmysle zákona na krytie záväzkov voči svojim klientom, predstavovali ku koncu decembra 2,64 mld. Sk.

Allianz poisťovňa plánuje v tomto roku dosiahnuť hrubé predpísané poistné vo výške 4,2 mld. Sk. „Budeme sa venovať najmä rozvoju portfólia životného poistenia a poistenia motorových vozidiel,“ uviedol Bilík. Predstavitelia poisťovne sú pritom presvedčení, že životné poistenie zaznamená aj v ďalších rokoch vyšší nárast než segment neživotného poistenia.

Allianz AG Mníchov, materská spoločnosť slovenského Alllianzu, v minulom roku získala majoritný balík akcií Slovenskej poisťovne. V najväčšom slovenskom poistnom dome plánuje pokračovať v zameraní na životné a neživotné poistenie. „Najmä zo začiatku bude klásť dôraz na poistenie motorových vozidiel,“ dodal Bilík. Mníchovská poisťovňa plánuje rozvinúť aj oblasť správy aktív. Podobne ako na iných trhoch, Allianz ponechá Slovenskej poisťovni jej pôvodný názov.

Allianz začala svoju činnosť na Slovensku v januári 1993 formou obchodného zastupiteľstva. Od roku 1997 pôsobí v SR ako akciová spoločnosť. Materská spoločnosť poisťovne Allianz so 100-percentným podielom na základnom imaní, Allianz AG, je prvou nemeckou finančnou inštitúciou, ktorá je kótovaná na burze v New Yorku. Ratingové spoločnosti Standard & Poor´s a Moody´s jej udelili rating AAA.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS