ČLÁNOK
Čistý zisk a.s. Nafta Gbely v roku 1997 klesol
30. apríla 1997

Čistý zisk a.s. Nafta Gbely v roku 1997 klesol o 13,2% na 513,122 mil. Sk. »Hospodársky pokles v porovnaní s rokom 1995 bol podľa spoločnosti vyvolaný nerovnomerným rastom nákladov v porovnaní s výkonmi, čo ovplyvnilo aj výšku hospodárskeho výsledku. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 1996 zatiaľ neoveril audítor. Základné imanie Nafty Gbely prevyšuje hodnotu 3,23 mld Sk. Celkové úvery Nafty Gbely v porovnaní s rokom 1995, keď dosahovali objem 560,112 mil. Sk, klesli vlani na 487,748 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS