ČLÁNOK
Čistý zisk a.s. Nafta Gbely v roku 1997 klesol
30. apríla 1997

Čistý zisk a.s. Nafta Gbely v roku 1997 klesol o 13,2% na 513,122 mil. Sk. »Hospodársky pokles v porovnaní s rokom 1995 bol podľa spoločnosti vyvolaný nerovnomerným rastom nákladov v porovnaní s výkonmi, čo ovplyvnilo aj výšku hospodárskeho výsledku. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 1996 zatiaľ neoveril audítor. Základné imanie Nafty Gbely prevyšuje hodnotu 3,23 mld Sk. Celkové úvery Nafty Gbely v porovnaní s rokom 1995, keď dosahovali objem 560,112 mil. Sk, klesli vlani na 487,748 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS