ČLÁNOK
Čistý zisk a.s. Nafta Gbely v roku 1997 klesol
30. apríla 1997

Čistý zisk a.s. Nafta Gbely v roku 1997 klesol o 13,2% na 513,122 mil. Sk. »Hospodársky pokles v porovnaní s rokom 1995 bol podľa spoločnosti vyvolaný nerovnomerným rastom nákladov v porovnaní s výkonmi, čo ovplyvnilo aj výšku hospodárskeho výsledku. Výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 1996 zatiaľ neoveril audítor. Základné imanie Nafty Gbely prevyšuje hodnotu 3,23 mld Sk. Celkové úvery Nafty Gbely v porovnaní s rokom 1995, keď dosahovali objem 560,112 mil. Sk, klesli vlani na 487,748 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS