ČLÁNOK
Čistý úver vláde v septembri bol na úrovni 237,1 mld. Sk
30. októbra 2002

Objem úverov podnikom a obyvateľstvu dosiahol v septembri 317,2 mld. Sk a medzimesačne vzrástol o 2,4 mld. Sk. Dôvodom bol predovšetkým rast korunových úverov o 3,5 mld. Sk, pričom úverová angažovanosť bankového sektora voči podnikateľskej sfére vzrástla o 2,6 mld. Sk a voči obyvateľstvu o 0,8 mld. Sk. Úvery v cudzej mene poklesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,1 mld. Sk a dosiahli 40,5 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 dosiahol v septembri 237,1 mld. Sk a medzimesačne poklesol o 8,4 mld. Sk. Na zmiernenie dlžníckej pozície verejného sektora pôsobilo predovšetkým zlepšenie bežného hospodárenia štátneho rozpočtu ovplyvnené zaradením prostriedkov z deblokácie časti ruského dlhu do bežných príjmov štátneho rozpočtu. Bežné hospodárenie sa tak medzimesačne zlepšilo o 3,5 mld. Sk a deficit štátneho rozpočtu dosiahol 32,2 mld. Sk.

Čistý úver vláde vo fixnom kurze roku 1993 očistený o vplyv emisie štátnych dlhopisov na účely reštrukturalizácie vybraných obchodných bánk, o vplyv zmeny charakteru redistribučného úveru Konsolidačnej banke na úver verejnému sektoru a abstrahujúci od prílevu privatizačných príjmov, sa na medziročnej báze zvýšil

o 41,7 mld. Sk. Pozícia Fondu národného majetku SR (FNM) voči bankovému sektoru vo fixnom kurze roku 1993 sa v septembri opäť zmenila z dlžníckej na veriteľskú vo výške 8,4 mld. Sk, čo predstavuje medzimesačné zlepšenie o 12,8 mld. Sk. Dôvodom bol prílev zdrojov v objeme 11,6 mld. Sk z privatizácie Západoslovenskej energetiky a Všeobecnej úverovej banky, ktoré sa v septembri nepoužili. Z účtu FNM sa v septembri uvoľnili 2 mld. Sk pre Ministerstvo financií SR na splátku štátneho dlhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS