ČLÁNOK
Čistý úver vláde v máji predstavoval 282,7 mld. Sk
9. júla 2001

Vývoj menových agregátov v máji tohto roku sa vyznačoval miernym rastom množstva peňazí v obehu. Ovplyvnil ho rast čistých domácich aktív, teda pôžičiek vláde a Fondu národného majetku SR. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska.

Objem úverov podnikom a obyvateľstvo dosiahol v piatom mesiaci tohto roku 418,8 mld. SK a oproti minulému mesiacu sa znížil o 1,5 mld. Sk. Pokles bol najmä vďaka tomu, že sa znížil objem úverov podnikom v korunách a v cudzej mene. V porovnaní so situáciou pred rokom objem pôžičiek pre právnické a fyzické osoby stúpol o 17,6 mld. Sk.

Čistý úver vláde vo fixnom kurze z roku 1993 stúpol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3,3 mld. Sk a dosiahol 282,7 mld. Sk. Okrem toho sa zmenila skladba pôžičiek vlády. Vonkajšia zadlženosť sa znížila o 3,5 mld. Sk a vnútorná zvýšila o 6,8 mld. Sk.

Zvýšenie vnútornej zadlženosti ovplyvnili predovšetkým emisie štátnych cenných papierov. Peniazmi, ktoré sa nimi získali, sa splatili zahraničné pôžičky. Celkom išlo o 9,4 mld. Sk v bežnom kurze. Úvery podnikom a obyvateľstvu Národná banka Slovenska upravila o emisie reštrukturalizačných dlhopisov, bilančné položky bánk, ktoré v minulom roku ukončili činnosť, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie vybraných bánk a konverziu úverov na dlhopisy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS