ČLÁNOK


,

Čisté konto
7. novembra 2002

„Fond národného majetku (FNM) SR eviduje v súčasnosti približne 47-tisíc nesplatených dlhopisov v celkovej sume prevyšujúcej 640 mil. Sk. Z toho je 33 129 dlhopisov v menovitej hodnote 13 740 Sk a 13 893 dlhopisov v hodnote 11 496 Sk za jeden kus,“ informoval prezident FNM SR Jozef Kojda. Právny nárok na vyplatenie dlhopisov FNM SR zaniká 31. decembra 2004, teda tri roky po termíne ich splatnosti. V tomto roku si majitelia dlhopisov môžu peniaze prevziať na obchodných miestach RMS-Market. V budúcom roku sa budú peniaze vyplácať priamo v bratislavskom sídle FNM SR.

Podľa J. Kojdu by mal fond ešte v tomto roku uhradiť záväzok vyplývajúci zo zmluvy o predĺžení splatnosti dlhopisov, ktorú má uzatvorenú s jednou bankovou inštitúciou. Dlhopisy totiž vypláca z úverových zdrojov.

„V súčasnosti sme bez dlhov. Splatili sme všetky záväzky z úverov, ktoré sme čerpali v minulých troch rokoch,“ hovorí J. Kojda. Príjem z predaja akcií, majetku a ostatných činností tvoril v tomto roku vyše 154 mld. Sk. V roku 2002 fond ešte predpokladá príjem 30 mld. Sk, ktoré použije na krytie štátneho dlhu a úverov poskytnutých so štátnou zárukou. Výdavky na úhradu úverov a záväzkov, rozhodnutia vlády a ostatné výdavky nepresiahli v tomto roku príjmy a predstavovali približne 154 mld. Sk. Fond tak do budúceho roka pôjde s plusovým kontom niečo vyše 61 mil. Sk. Rozpočet fondu zaznamenal nárast spojený s vytváraním rezerv na vyplácanie odstupného, na organizačné zmeny, ktoré pravdepodobne na fonde nastanú. Takisto ráta aj s prostriedkami na vrátenie peňazí zo známej kauzy predaja bytov. Väčšinu sporov FNM SR vyhral, ale musí vrátiť peniaze a odstúpiť pozemky, ktoré patria k bytom a ktoré kupujúci odkúpili od bytového družstva.

Koniec fondu?

Fond získal všetky akcie Slovenských elektrární. Musí však za ne zaplatiť ešte približne jednu miliardu korún. Z doprivatizácie strategických podnikov dostane Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v tomto roku ešte okolo 2,5 mld. Sk určených pre železnice. Ministerstvu financií SR vyplatí fond 60 mld. Sk vyčlenených na dôchodkovú reformu. V uplynulých štyroch rokoch boli až na jeden prípad (zostatkové akcie Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a. s.) všetky predaje uskutočnené systémom verejnej súťaže. Na budúci rok fond predpokladá príjem z predaja podnikov vo výške 3,2 mld. Sk.

V súvislosti so zrušením Ministerstva privatizácie SR je ďalšie pôsobenie a fungovanie fondu otázne. Dnes ešte nie je isté na koho prejdú kompetencie ministerstva. Buď ich všetky preberie Ministerstvo hospodárstva SR, alebo bude časťou z nich disponovať aj FNM SR. Na zmenu organizačnej štruktúry fondu by malo vplývať viac faktorov. Okrem prechodu kompetencií je to napr. prijatie českého modelu, kde v čele stojí minister ako prezident fondu, alebo zachovanie jestvujúceho systému. Je to otázka politických dohovorov. J. Kojda predpokladá na budúci rok znižovanie stavu zamestnancov, pretože portfólio FNM SR je už do značnej časti popredané. Pripravený je len dopredaj prirodzených monopolov. V bližšie neurčenom časovom horizonte tak bude pravdepodobne potrebné pripraviť fond na zrušenie a likvidáciu zo zákona.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS