ČLÁNOK
Čistá zahraničná zadlženosť SR k októbru 3,5 mld. USD
5. februára 1999

Na začiatku roka 1998 bola vykázaná hodnota čistého zahraničného dlhu vo výške 1,9 mld. USD, takže v priebehu prvých desiatich mesiacov roka došlo k jeho nárastu o 1,6 mld. USD. Vo svojom aktuálnom menovom prehľade za december 1998 o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).

Čistá zadlženosť je vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 12,2 mld. USD, ktorú tvoria pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – dovozné záväzky a finančné úvery, a zahraničných aktív vo výške 8,7 mld. USD zložených z devízových rezerv NBS, zahraničných aktív komerčných bánk a zahraničných aktív podnikovej sféry – vývozné pohľadávky a finančné úvery.

Slovenská republika vykazovala k 31. októbru celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 12,185 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo na úrovni 2,427 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t.j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov bola 9,702 mld. USD a dlh obcí predstavoval 56 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,205 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu októbra bol vykázaný čiastkou 4,980 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol výšku 2 262 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR mierne stúpol oproti septembru o 0,62 %, pričom tento podiel k ultimu októbra predstavoval 40,87 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS