ČLÁNOK
Čistá zahraničná zadlženosť k 30. novembru 3,3 mld. USD
16. marca 1999

Na začiatku roka 1998 bola hodnota čistého zahraničného dlhu 1,9 mld. USD, čo znamená, že v priebehu prvých jedenástich mesiacov 1998 došlo k jeho nárastu o 1,4 mld. USD.

Čistá zahraničná zadlženosť je vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 11,9 mld. USD, ktorú tvoria pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – dovozné záväzky a finančné úvery a zahraničných aktív vo výške 8,6 mld. USD zložených z devízových rezerv NBS, zahraničných aktív komerčných bánk a zahraničných aktív podnikovej sféry – vývozné pohľadávky a finančné úvery.

Celková hrubá zahraničná zadlženosť SR predstavovala k ultimu novembra 11,909 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo 2,347 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov bola 9,509 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 53 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 6,989 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval k ultimu novembra 4,920 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 2 211 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti októbru mierne stúpol o 0,45 %, pričom k ultimu novembra predstavoval 41,32 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2020

USD 1,189 0,002
CZK 26,175 0,083
GBP 0,891 0,001
HUF 361,130 0,220
CAD 1,548 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS