ČLÁNOK
Čistá zahraničná zadlženosť bola ku koncu roka 4,1 mld. USD
8. apríla 1999

Na začiatku roka 1998 bola hodnota čistého zahraničného dlhu 1,9 mld. USD, čo znamená, že v roku 1998 došlo k jeho nárastu o 2,2 mld. USD.

Čistá zahraničná zadlženosť je vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 11,8 mld. USD, ktorú tvoria pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – dovozné záväzky a finančné úvery a zahraničných aktív vo výške 7,7 mld. USD zložených z devízových rezerv NBS, zahraničných aktív komerčných bánk a zahraničných aktív podnikovej sféry – vývozné pohľadávky a finančné úvery.

Celková hrubá zahraničná zadlženosť SR predstavovala k ultimu decembra 11,804 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo 2,407 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov bola 9,293 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 56 mil. USD. Dlh vládnych agentúr bol vykázaný sumou 48 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 7,223 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh predstavoval k ultimu decembra 4,581 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 2 191 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti novembru klesol o 2,51 %, pričom k ultimu decembra 1998 predstavoval 38,81 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS