ČLÁNOK
Čistá hodnota majetku Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 31. júlu 2 998 Sk.
7. augusta 1998

V decembri 1996 dosiahla táto hodnota 3 578 Sk oproti 2 857 Sk v roku 1995. TKF dosiahol k prvému polroku tohto roka hrubý zisk vo výške 8,819 mil. Sk. Pritom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 28,15 mil. Sk. Tvorbu zisku TKF výrazne narušila skutočnosť, že emitent dlhopisov – Koželužne Bošany, ktoré má TKF v portfóliu, si už dlhšiu dobu neplní svoje záväzky. TKF je preto nútený vytvárať si opravné položky, ktoré znižujú hodnotu fondu. Pre agentúru SITA to nedávno uviedol Július Strapek zo spoločnosti Tatra Asset Management (TAM), ktorá je od 1. apríla správcom TKF. Oceňovacie rozdiely majetku fondu, ktorých výška je 68,9 mil. Sk, sú podľa neho spôsobené nedôverou investorov v slovenský kapitálový trh a nárastom úrokových sadzieb, dosahujú svoje historické maximá. „Napriek tomu sa čistá hodnota majetku (NAV) fondu vyvíja výrazne pozitívnejšie ako index SAX,“ uviedol J. Strapek. Hodnota slovenských cenných papierov v portfóliu TKF dosiahla k 30. júnu tohto roka 345,204 mil. Sk. Majetok mimo cenných papierov predstavuje 5,810 mil. Sk. Na termínovaných vkladoch má fond uložených ďalších 5 mil. Sk a jeho pohľadávky dosiahli k spomenutému termínu výšku 1,890 mil. Sk. TKF bol založený v roku 1992 pre účely kolektívneho investovania v 1. vlne kupónovej privatizácie. Doteraz patrí medzi najúspešnejšie investičné fondy, ktoré sa podieľali na privatizácii. Jeho akcie sú ako jediné akcie investičného fondu kótované a verejne obchodovateľné na Burze cenných papierov v Bratislave. „Počas roku 1997 si fond potvrdil svoje dominantné postavenie v oblasti kolektívneho investovania a kapitálového trhu a udržiaval si maximálnu vnútornú likviditu a výnosovosť portfólia,“ uzavrel J. Strapek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS