ČLÁNOK
Čistá hodnota majetku Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 31. júlu 2 998 Sk.
7. augusta 1998

V porovnaní s ultimom uplynulého roka to predstavuje pokles o 11 %, kedy výška čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu predstavovala 3 372 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS