ČLÁNOK
Čistá hodnota majetku Tatra kupón fond, a.s., Bratislava (TKF) pripadajúca na jednu akciu dosiahla k 31. júlu 2 998 Sk.
7. augusta 1998

V porovnaní s ultimom uplynulého roka to predstavuje pokles o 11 %, kedy výška čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu predstavovala 3 372 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS