ČLÁNOK
Čistá hodnota aktív väčšiny fondov vzrástla
6. novembra 2000

Väčšina otvorených podielových fondov distribuovaných na Slovensku dosiahla v minulom týždni nárast čistej hodnoty aktív (NAV). Tento ukazovateľ prestavuje hodnotu majetku fondu investovaného do cenných papierov, očisteného od jeho záväzkov.

Najväčší nárast NAV podielových fondov zaznamenal v uplynulom týždni Hi-tech akciový otvorený podielový fond (OPF) spravovaný spoločnosťou J&T Asset Management. Týždňová zmena NAV tohto fondu na jednu korunu predstavuje zvýšenie o 3,6 %. Jeho rast sa tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, keď úroveň jeho NAV dosiahla 6,4 %, spomalil. Na jednu korunu podielu pripadá 0,9579 Sk čistej hodnoty aktív. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Najväčší pokles NAV o 1,9 % zaznamenal v predchádzajúcom týždni fond Veri-Select, ktorý spravuje Veritas SG. Podielové listy tohto fondu sú vydávané v zahraničí. Týždeň predtým pritom fond vykazoval nárast NAV o 4,05 %. Na jednu korunu podielu vloženého do tohto fondu pripadá až 1,0061 Sk z jeho čistej hodnoty aktív. Na Slovensku začala spoločnosť Veritas SG predávať podielové listy tohto strešného fondu len koncom októbra.

Z pätnástich OPF domácich správcovských spoločností registrovaných asociáciou má najväčšiu celkovú čistú hodnotu aktív vo výške 987,553 mil. Sk Korunový dlhopisový OPF Tatra Profit spravovaný spoločnosťou TAM. O niečo nižšiu celkovú NAV v hodnote 868,358 mil. Sk dosahuje Eurofond. Tento OPF spravuje Prvá Penzijná. Najnižšiu úroveň celkovej NAV 7,385 mil. Sk dosiahol v minulom týždni Hi-tech akciový OPF spravovaný J&T Asset Management

Zahraničné fondy, ktorých podielové listy si môžu kúpiť aj slovenskí investori, dosiahli zväčša väčšiu celkovú čistú hodnotu aktív. Približne 21,098 mld. Sk predstavuje celková NAV fondu Veri-Valeur spoločnosti Veritas SG, viac ako 3 mld. Sk majú ďalšie fondy tejto spoločnosti Veri-Eurovaleur a Veri-Tresor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS