ČLÁNOK
Čína sa môže stať druhou najväčšou ekonomikou sveta
4. februára 2002

Americká investičná banka Lehman Brothers predpovedá, že v nasledujúcich 20 rokoch vzrastie čínska ekonomika o 6 % ročne a do roku 2030 sa stane druhou najväčšiu ekonomikou sveta po Spojených štátoch amerických. Hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v minulom roku podľa predbežných odhadov o 7,3 %, pričom čínska vláda predpovedá na obdobie od 2001 do 2005 ročnú mieru rastu HDP okolo 7 %.

Podľa analytikov banky Lehman Brothers musí Čína pokračovať v rozsiahlych reformách s cieľom udržať ekonomický rast. Reformy by mali obsahovať pomoc krachujúcemu štátnemu sektoru, zabezpečenie urbanizácie, vybudovanie siete sociálneho zabezpečenia a podporu slabého finančného sektora. Dodali, že neúspech pri vykonávaní štrukturálnych reforiem by mohol viesť k spomaleniu ročného rastu ekonomiky pod úroveň 4 %. „Menová a fiškálna politika Číny by mala byť prispôsobivá, aby čínska ekonomika vykázala v rokoch 2002 a 2003 ročný rast o 7 %,“ uviedli analytici banky Lehman Brothers Upozornili však, že silný ekonomický rast v Číne by mohol predstavovať hrozbu pre ostatné ázijské krajiny, ktoré by tak mohli prísť o zahraničné investície a obchodné príležitosti v prospech Číny.

„Z krátkodobého hľadiska predstavuje rast čínskej ekonomiky výzvu pre ostatné krajiny Ázie. Aby sa toto riziko odvrátilo, ázijské krajiny by sa mali preorientovať na sektory, v ktorých majú vysoký podiel služby a vyspelé technológie, čím by prenechali Číne priestor na nízkonákladovú výrobu,“ uviedli analytici.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS